in English
 
 
S.O.S - Stress On Ships

​Aluksen päällikön ja muun päällystön on kyettävä pitämään hallinnassaan alusta, sen miehistöä, lastia ja ihmishenkiä. Stressitekijöitä on osattava hallita, koska hallitsematon stressi alentaa tarkkaavuutta, keskittymistä ja havainnointia sekä heikentää johtamistaitoja ja kykyä huolehtia aluksen, sen lastin ja miehistön turvallisuudesta. Merenkulkija tarvitsee valmiuksia tunnistaa ja hallita omaa ja muiden aluksella työskentelevien stressiä.

Ongelman laajasta tunnistamisesta huolimatta merenkulkijoiden stressin tunnistamiseen ja hallintaan ei ole olemassa koulutusohjelmaa, ja tähän tarpeeseen vastaa alkuvuodesta käynnistetty S.O.S. – Stress on Ships -hanke, jossa suunnitellaan eurooppalaisena yhteistyönä koulutusohjelma merenkulkijoiden ja merenkulkuopiskelijoiden stressinhallintaan.

S.O.S. – Stress on Ships -hanketta koordinoi  italialainen Italian Shipping Academy Foundation. MKK:n lisäksi yhteistyössä ovat mukana Chalmers University of Technology Ruotsista, Instituto Tecnico dei Trasporti e Logistica “Nautico San Giorgio” Italiasta, Klaipeda University Liettuasta, Maritime University of Szczecin Puolasta ja Piri Reis University Turkista. Mukana yhteistyötä tukemassa on lisäksi joukko italialaisia, portugalilaisia ja saksalaisia varustamoita sekä julkisia tahoja eri maista kuten Italian ja Turkin opetusministeriöt. Hanke saa rahoitusta Euroopan Komissiolta Leonardo da Vinci -ohjelmasta. 

Lisätietoja: Eija Velin, puh. (02) 333 8175, eija.velin@utu.fi

Asiasana:
Tagit: