in English
 
 
SUBSEE

Projektin tavoitteena on kehittää arktisiin olosuhteisiin monitorointijärjestelmä, joka perustuu pikosekuntiluokan pulssilaseriin ja Single Photon Counting (SPC) -menetelmään, jotka mahdollistavat nopean, korkea resoluutioisen 3D datan keräyksen vedenalaisesta kohteesta. Teknologia-alustaa voidaan hyödyntää kahdella tavalla:

  1. Laser Time of Light -metodiin perustuvassa  aiempaa suorituskykyisemmässä 3D muodonmittauksessa (3D TOF).
  2. Veden laadun monitoroinnissa. 3D mittaukseen perustuvaa teknologia-alustaa voidaan käyttää aikaerotteisen fluoresenssidatan mittaamiseen kohteesta kuten materiaalin tunnistamiseen tai phytoplanktonin biologiseen tutkimiseen.

3D TOF tarjoaa vedenalaisissa mittauksissa vallitsevaan kaikuluotaukseen nähden kertaluokkaa paremman avaruudellisen resoluution ja menetelmä on immuuni kaikuluotausta häiritseville veden lämpötilan ja suolapitoisuuden gradienteille. SPC-menetelmän avulla voidaan merkittävästi parantaa optisen menetelmän suorituskykyä sameissa vesissä.

Projektin päätavoite on todistaa SPC-teknologian potentiaali erityisesti mittauksissa, joissa vaaditaan hyvää  samean veden vaikutusten sietokykyä sekä nopeampaa rinnakkaista kaikusignaalien käsittelyä.

Sovellusalueita ovat esimerkiksi offshore ja onshore toiminta, öljy- ja kaasuteollisuus, syvyysmittaus, merenpohjan kaivaukset, kaapeleiden ja putkien kunnonvalvonta, offshore-tuulivoiman rakentaminen, kalan ja biomassan tutkimus sekä satamien vedenalaisten rakenteiden sekä hylkyjen tutkimus.

Käyttäjien tarpeet:

  • Riskien, kustannusten ja ympäristöön kohdistuvien negatiivisten vaikutusten minimointi, samanaikaisesti parantaen tuotannon tehokkuutta
  • Nopea ja tarkka 3D kuvantaminen vedenlaisten kauko-ohjattavien robottien ja pienoissukellusveneiden (ROV) ohjauksessa

Lähetysmistapa:

Tarkka 3D geometria ja veden laadun mittaus käyttäen picosekuntti-luokan laseria ja SPC-menetelmää.

Hyödyt:
Vedenalaisen rakentamisen tehostaminen, rakenteiden kulumisen ja rikkoutumisen varhainen havainnointi, rakenteiden ylläpitotarpeiden kartoitus, ympäristöriskien ennakointi ja ehkäisevät toimet.

 

Klikkaa kuvaa niin näet posterin isompana.Asiasana:
Tagit: