in English
 
 
StarDust

​Projekti jakautui viiteen ylikansalliseen pilottihankkeeseen, jotka keskittyivät kukin yhteen haasteeseen tehtävänään löytää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja niihin. Hankkeessa pilotoitiin innovatiivisia ylikansallisia klustereita ja toimintamalleja sekä uusia työkaluja ja yhteistyömuotoja. Näitä kokemuksia hyödynnetään BSR Starsin jatkokehittämisessä.

MKK osallistui pilottihankkeeseen nimeltä MarChain, jonka tehtäväkenttänä olivat Itämeren alueen meriklusterit. Muut pilottihankkeet liittyivät hyvinvointiin ja terveyteen, asumiseen, digitaalisiin palveluihin ja ympäristöteknologiaan.

MarChain-pilottihankkeen tarkoituksena oli kehittää virtuaalinen kommunikaatio- ja yhteistyöympäristö, joka tukisi tiedonvälitystä ja liiketoimintaa yhdistämällä kansalliset meriklusterit toisiinsa. Tavoitteena oli alueen meriklusterien ja merellisten kuljetusketjujen tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen, jotta merisektori saa tätä kautta entistä paremmat resurssit kehittää tuotteitaan ja palveluitaan Itämeren alueella.

Kokonaisuudessaan StarDustissa oli 34 partneria 33 liitännäispartneria yhteensä 10 maasta Itämeren alueelta sekä Norjasta ja Islannista. StarDust-hanketta rahoitettiin EU:n Itämeren ohjelmasta (Baltic Sea Region Programme 2007–2013). Sen kokonaisbudjetti oli 6,5 miljoonaa euroa. VINNOVA Ruotsista toimi hankkeen vetäjänä (Lead Partner). Hanke oli kolmevuotinen (2011–2013).

Asiasana:
Tagit:Lisätietoja:

Erikoistutkija Tapio Karvonen
puh. 040 779 9482
tapio.karvonen@utu.fi