in English
 
 
Puhdas merenkulkutalous – merenkulun uusi paradigma

Tutkimusprojektissa ”Puhdas merenkulkutalous – merenkulun uusi paradigma” (CHIP) project selvitetään merenkulkualan kestävyyttä ja vastuullisuutta teknologisesta, meriturvallisuutta koskevasta ja merenkulun sääntelyä koskevista näkökulmista. Teoreettisesti tutkimus on monitieteinen, ja siinä yhdistetään tekniikan  ja liiketaloustieteiden tutkimus politiikan, ihmismaantieteen ja oikeustieteellisen tutkimuksen kanssa. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat:'

  • Kuinka varustamot ja muut merenkulkualan yritykset soveltavat yhteiskuntavastuun käsitettä? Mitä vastuullisuus merkitsee erityisesti meriturvallisuuden ja luotsauksen kannalta?
  • Miten merenkulkualalla toimivat yritykset sopeutuvat uudenlaiseen toimintaympäristöön jossa kestävyydellä on suuri painoarvo ja ympäristövaatimukset ovat tiukat? Mitkä teknologiat edesauttavat päästövähennystavoitteiden saavuttamista tulevaisuudessa ja miten varustamot tekevät tulevaisuuden teknologiavalintoja koskevia päätöksiä? 
  • Mitä uusi merenkulun pradigma merkitsee hallinnan ja sääntelyn kannalta? Miten uudenlaiset hallinnan muodot kuten monitasohallinta ja monenkeskeinen päätöksenteko muuttavat meriliikenteeseen kohdistuvaa sääntelyä Itämeren alueella? Miten vapaaehtoiset itsesääntelyn muodot, kuten yritysten yhteiskuntavastuu, sopivat osaksi olemassa olevaa merenkulun sääntelykehikkoa?

Tutkimushankkeen rahoitus tulee Suomen Akatemialta (akatemiahanke 257968), ja tutkimus toteutetaan 1.9.2012 – 31.8.2016 välisenä aikana. Kokonaisbudjetti on  594 683€.

CHIP Publications​

Asiasana:
Tagit:
Lisätietoja:

Johanna Yliskylä-Peuralahti
projektipäällikkö, MKK
FT
 gsm 040 154 5936
johanna.yliskyla-peuralahti@utu.fi
 
Daria Gritsenko
Tutkija, FT
Helsingin yliopisto/Aleksanteri Instituutti
Puh. (09) 191 23642
daria.gritsenko@helsinki.fi
www.helsinki.fi/aleksanteri
 
Christer Wik
Wärtsilä Finland Oyj
Puh. 010 709 4144
christer.wik@wartsila.com
www.wartsila.com

Vappu Kunnaala-Hyrkki
Tutkimusasiantuntija, MKK
HTM
puh. 0400 280 918
vappu.kunnaala-hyrkki@utu.fi