in English
 
 
Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri
Hankkeessa tuotettiin oppimateriaalia Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -sivustolle. Sivusto sisältää oppimateriaalia kiertotalouteen ja ympäristön kestävään käyttöön liittyvistä teemoista. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä, ja ne soveltuvat sekä opettajien käyttöön että itseopiskeluun. Materiaaleissa teemoja lähestytään meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta, ja niissä huomioidaan erityisesti meriklusteri, varustamot ja satamat sekä niihin liittyvät toiminnot ja toimijat.
 
Sivustolta löytyy oppimateriaalia alla olevista teemoista. Kannattaa tutustua!
• kiertotalous
• ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus
• jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät
• ympäristösääntely
• lisäarvojen ja -palvelujen tuottaminen

Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin 25 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutuskokonaisuus yhteistyössä meriklusteriin kuuluvien yritysten ja alan muiden toimijoiden kanssa. Kehitettävä opintokokonaisuus oli laajuudeltaan 25 opintopistettä, ja se oli mahdollista suorittaa töiden ohella.

Opintokokonaisuudessa tarkasteltiin kiertotaloutta osana tehokasta liiketoimintaa ja sen hyöty-, kustannus- ja ympäristövaikutuksia. Koulutuksessa kiertotaloutta lähestyttiin nimenomaan meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta. ”Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri” opintokokonaisuuden sisältöihin voi perehtyä tutustumalla opintosuunnitelmaan:

Opintosuunnitelma_Kiertotalous.pdfOpintosuunnitelma_Kiertotalous.pdf

Koulutus jakautui tietopuoliseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
. Koulutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että lähipäivien sisältö ja opiskelijan osaamisen kehittäminen yhdistettiin opiskelijan työtehtäviin ja työnantajayrityksen tavoitteisiin. Päämääränä oli, että yhden työntekijän koulutukseen osallistuminen välittyy koko organisaation hyödyksi.

Koulutuskokonaisuudessa tarkasteltiin mukana olevien yritysten tuotanto-, työskentely- ja hankintatottumuksia. Näin pyrittiin luomaan uutta osaamista sekä uusia taloudellisia mahdollisuuksia osallistujayrityksille. Lisäksi koulutus edisti kestävää kehitystä ja vähähiilisyyttä sekä mahdollisti uusien yhteistyöverkostojen rakentamisen samalla alalla toimivien kanssa.

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -hankkeen rahoituksesta vastasivat Euroopan Sosiaalirahasto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta sekä Rauman kaupunki.
Asiasana:
Tagit:

Yhteyshenkilö ja lisätiedot: 

Talvikki Välimaa
040 779 9491
talvikki.valimaa@utu.fi