in English
 
 
MERMAID

​ Uuden hankkeen painopisteinä ovat arktisen alueen matkailu, merenkulku sekä ympäristöteknologioiden kehitys ja vienti. "Taloudellisen toiminnan lisääminen arktisella alueella on tärkeää, mutta sen mahdollisesti aiheuttamat riskit alueen herkälle ympäristölle voivat olla merkittäviä, joten nämä riskit pitää ottaa huomioon", hankkeen projektipäällikkö, Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Adriaan Perrels toteaa. "Myös sujuva yhteistyö eri valtioiden ja niiden virastojen kesken on tärkeä edellytys, jotta yritykset ja arktisen alueen asukkaat pystyvät kehittämään toimintaansa kannattavasti ja turvallisesti. Alueen mahdollisuuksien ja riskien kartoituksen tulee ottaa huomioon ympäristön ja talouden lisäksi sosiaaliset ja geopoliittiset asiat", Perrels jatkaa.

Uhat ja mahdollisuudet selville

Arktinen alue on ollut Euroopan unionin ja Suomen agendalla pitkään. Kansainvälinen mielenkiinto arktisen alueen hyödyntämiseen on alkanut viime vuosina, ja alueen kasvavat taloudelliset mahdollisuudet ovat saaneet paljon huomiota.

MERMAID-hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomelle oleellisia skenaarioita arktisen alueen taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä. Samalla tavoitteena on ennakoida Venäjälle erittäin tärkeän alueen muutostrendejä sekä testata luotuja hypoteeseja laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston kautta. Hankkeessa arvioidaan myös sitä, miten Suomi ulkomaan-, kauppa- sekä innovaatiopoliittisilla toimilla voi vähentää alueen uhkia ja riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia ja näin arvioida Suomelle relevantteja ratkaisumalleja ja toimenpiteitä. Hankkeen tulosten odotetaan olevan suoraan päätöksentekoa tukevia, ja siten niiden mahdollinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on huomattava.

Hankkeen toteuttavat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Hankkeen aikana järjestetään kolme asiantuntijatyöpajaa, joiden tavoitteena on muodostaa kattava näkemys arktisen alueen haasteista ja mahdollisuuksista. Ilmatieteen laitoksen koordinoima hanke toteutetaan vuosina 2015–2016. Hankkeen loppuseminaari järjestetään helmikuussa 2016.

 

Hankkeen materiaali

MERMAID loppuraportti(1).pdfMERMAID loppuraportti(1).pdf  7.3.2016

Policy briefit, julkaistu 26.4.2016

Yleinen

Matkailu

Merenkulku

Policy brief englanniksi julkaistu 11.5.2016

 

 

 

 


Lisätietoja:
tutkimusprofessori Adriaan Perrels, puh. 050 583 8575, adriaan.perrels@fmi.fi
MKK:lla yksikön päällikkö Sari Repka, puh. 040 801 9206, sari.repka@utu.fi

Asiasana:
Tagit: