in English
 
 
POLARCODE – polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristövaatimusten yhteensovittaminen Suomessa

​Polaarikoodi tulee voimaan 1.1.2017 ja Polaarikoodiin liittyvät STCW-sopimusmuutokset 1.1.2018. Koodin toimeenpano edellyttää turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien erityiskysymysten selvittämistä, uusia toimintatapoja sekä usean hallinnonalan toimintojen yhteensovittamista.

POLARCODE-hankkeen tavoitteena koota yhteen ja tuottaa Polaarikoodin toimeenpanossa tarvittavaa taustatietoa sekä antaa suosituksia erityisesti eri toteutusvaihtoehdoista liittyen alusten turvallisuus- ja ympäristömääräyksiin Suomessa. Selvityksellä pyritään saamaan mahdollisimman kattava käsitys nykytilanteesta, Polaarikoodin toimeenpanon aiheuttamista muutostarpeista sekä olemassa olevista vaihtoehdoista.

Erityiskysymyksinä hankkeessa selvitetään mm. miten Polaarikoodin edellyttämä miehistön pätevöitymiskoulutus tulisi järjestää Suomessa, missä polaarijääolosuhteissa suomalais-ruotsalaisen jääluokituksen mukaiset alukset voivat turvallisesti liikkua ja miten rajaukset kirjataan aluksen lippuvaltion hyväksymään Polar Water Operations Manual:in, mikä on olemassa olevien painolastivesien käsittelymenetelmien ja -laitteistojen toimivuus arktisissa oloissa sekä mitkä ovat käytettävissä olevat tekniset ja operatiiviset keinot rajoittaa alusten lyhytkestoisia kasvihuonepäästöjä, etenkin mustahiilipäästöjä.

Hanke toteutetaan 1.9.2015-28.2.2016 Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) ja Oulun yliopiston Thule-instituutin yhteistyönä osana  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman 2015 toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Lisätiedot:

Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus:

Projektipäällikkö Johanna Yliskylä-Peuralahti (hankkeen vastuullinen johtaja)
puh. 040 154 5936, joylpe@utu.fi

Erikoissuunnittelija Katariina Ala-Rämi
puh. 050 379 8809, katariina.ala-rami@utu.fi¨

Koulutussuunnittelija Risto Rova
puh. 050 381 7574, risto.rova@utu.fi

Oulun yliopisto, Thule-instituutti:

Kehityspäällikkö Eva Pongracz
puh. 0294 487417, eva.pongracz@oulu.fi

 

Asiasana:
Tagit: