in English
 
 
Toiminnassamme korostamme koko kuljetusketjun toimivuutta ja kansainvälisten vienti- ja tuontikuljetusten sujuvuutta. oiminnassamme korostamme koko kuljetusketjun toimivuutta ja kansainvälisten vienti- ja tuontikuljetusten sujuvuutta.  SPC Finland on koko Euroopan kattavan lähimerenkulun edistämiskeskusten verkoston European Shortsea Networkin (ESN) jäsen. SPC Finland on puolueeton taho, joka edistää eri kuljetusmuotojen toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyötä sekä tiedonvaihtoa.SPC Finland toimiikuljetusketjun foorumina ja kuljetusmuotojen vuorovaikutusta lisäävänä vaikutuskanavana päätöksentekijöihin.   järjestää tilaisuuksia: seminaarit ja työpajat   tuottaa ja välittää tietoa kuljetusalalta: selvitykset ja raportit, ajankohtaistiedotteet, esitteet   tarjoaa tietoa EU:n kuljetuspolitiikasta sekä kuljetusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta   neuvoo ja tiedottaa rahoituksesta merikuljetusalan hankkeisiin   ​​​
Asiasana:
Tagit:

 

 Ajankohtaista

 

Varustamobarometri 2018 julkaistaan 11.12.2018

Videoyhteenveto Varustamobarometri 2018 sisällöstä

Barometriraportti 2018