in English
 
 
Tavoitteet
SPC Finlandin toiminnan lähtökohtana on merikuljetusten perustava merkitys Suomen kansainvälisissä tavarakuljetuksissa ja niiden yhteentoimivuus muiden kuljetusmuotojen kanssa. Toiminta edistää kestävän, energiatehokkaan ja ympäristön huomioon ottavaa liikennejärjestelmää.

SPC Finland edistää intermodaalikuljetuksia, jotka ovat EU:n määritelmän mukaan  rahtitavaran ovelta-ovelle kuljetuksia, joissa käytetään kahta tai useampaa kuljetusmuotoa. Kuljetusmuotojen välisen toimivuuden, tehokkuuden ja integraation aste on suuri. Usein intermodaalikuljetuksissa käytettävä kuljetuspakkaus pysyy samana koko kuljetuksen ajan. Painotamme ovelta-ovelle suuryksikkökuljetusten kehittämistä säännöllisessä linjaliikenteessä. Myös feeder-kuljetusten kehittäminen sisältyy edistämistoimintaan. SPC Finland edistää kuljetusten yhteentoimivuutta.
Toiminnan erityisteemoja ovat ympäristö ja älykkäät kuljetusratkaisut.

    Asiasana:
    Tagit: