in English
 
 
Tutkimus

Toteutamme vuosittain kymmeniä tutkimus- ja asiantuntijapalveluprojekteja kansallisesti ja kansainvälisesti. Korostamme toiminnassamme riippumattomuutta, laatua, asiakaslähtöisyyttä sekä tulosten hyödynnettävyyttä. Tutkimuksemme kohdistuvat ajankohtaisiin, sidosryhmiemme tarpeista nouseviin ongelmiin, joita ratkaistaan tieteellisen tutkimuksen menetelmin.

Palveluitamme hyödyntävät lukuisat julkisen sektorin organisaatiot sekä logistiikkayritykset ja teollisuus niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.  Meillä on useita vakiintuneita tutkimusyhteistyökumppaneita kotimaassa ja Euroopassa, erityisesti Itämeren alueella. 

Tutkimuksen ja kehittämisen painoalat

Meriliikenne ja satamasidonnaiset toiminnat

 • Satamajärjestelmä, sen toiminta ja tehokkuus
 • EU:n liikennepoliittinen näkökulma
 • Meriturvallisuus
 • Huoltovarmuus
 • Merenkulun oppimateriaalien tuotanto
 • Talvimerenkulku

Ympäristönsääntelyn vaikutukset merielinkeinoihin

 • Ympäristönsääntelyn tehokkuus ja kustannustehokkuus
 • Satamatoimintojen ympäristöstatus
 • Ympäristönsääntelyn vaikutukset meriliikenteeseen
 • Merialuesuunnittelua tukevan tiedon tuottaminen

Meriklusterin elinkeinojen rakenne ja kehitys

 • Meriteollisuuden toimialakehitys
 • Yritysten yhteiskuntavastuu
 • Meriliikenteen toiminta- ja liiketoimintaympäristön analyysit, yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen näkökulma

 

Asiasana:
Tagit: