in English
 
 
Koulutustarjonta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa on 11 kandidaatin ja 20 maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa. Ohesta löydät linkit koulutusten omille sivuille. Hausta saat lisätietoa Hakeminen ja opiskelijavalinta sivulta. 

Kandidaatin tutkintoon johtavat ohjelmat 2018

Luonnontieteiden a​la 

 
 

 Tietojenkäsittelytieteet sekä tekniikan alat​

 

 

 Maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon johtavat ohjelmat
 

 Luonnontietei​​den ala​

Kansainväliset kaksoistutkinnot
 
Tietotekniikan ja elintarvikekehityksen opiskelijat voivat suorittaa kansainvälisen kaksoistutkinnon. Opiskelijat valitaan englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan ja osa opiskelusta tapahtuu kiinalaisessa yhteistyöyliopistossa. Valmistuessaan opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista yliopistoista. Kaksoistutkinto-ohjelmiin ei voi hakea yhteisvalinnassa.
Asiasana:
Tagit: