in English
 
 
Emeritus- ja emeritaprofessorit
 • Hellman, Olavi
 • Hellmanin opetusala oli "matemaattinen tilastotiede ja sovellettu matematiikka". Hän toimi sovelletun matematiikan laitoksen ensimmäisenä esimiehenä ja vastasi myös tilastotieteen syventävistä kursseista kunnes yliopistoon perustettiin tilastotieteelle oma professuuri.   Hellman sovelsi matematiikkaa laaja-alaisesti erilaisiin mallinnusongelmiin. Hän on kirjoittanut etsintäteoriaa käsittelevä kirjan, joka on tosin julkaistu vain venäjänkielisenä  (Vvedenie v teoriju optimal'hogo poiska, 1985).

 • Jutila, Matti

 Jutila loi laitoksen tutkimustoimintaan uuden haaran keskittymällä analyyttiseen lukuteoriaan. 

 • Leipälä, Timo

Tietojenkäsittelyn ja sovelletun matematiikan rajapinnassa työskentelevä Leipälä tutkii lähinnä tietorakenteiden ja algoritmien optimointia. 

 • Metsänkylä, Tauno

Metsänkylä erikoistui algebralliseen lukuteoriaan ja erityisesti Abelin kuntien teoriaan. Hän aloitti lukuteorian tutkimuksessa uuden aikakauden Turussa tuomalla  ensimmäisenä tietokonelaskut mukaan turkulaiseen lukuteorian tutkimukseen vuonna 1968.

Kotisivu: http://users.utu.fi/taumets/

 • Pursiheimo, Ulla

Matemaattiseen optimointiin ja kontrolliteoriaan perehtynyt Pursiheimo oli ensimmäinen matematiikan naisprofessori Suomessa. Uransa loppupuolella hän panosti erityisesti opetuksen kehittämiseen.

 • Salomaa, Arto

Salomaa aloitti opintonsa yliopistolla filosofian ja historian parissa, mutta suuntautui sittemmin matematiikkaan. Tutkimustoiminnassaan Salomaa on edennyt logiikan ja automaattien teorian kautta kryptografiaan, DNA-laskentaan ja sanojen kombinatoriikkaan. Salomaa on ansioitunut myös erinomaisena nuorten tutkijoiden ohjaajana, arvostettujen monografioiden kirjoittajana ja taitavana kansainvälisen tiedeyhteisön organisaattorina. Hänen Turkuun perustamansa tietoteknisen matematiikan tutkimusryhmä on tällä hetkellä laitoksen suurin tutkimusryhmä. Salomaa sai akateemikon arvonimen vuonna 2001.

 • Steinby, Magnus

Steinby tuotanto on keskittynyt lähinnä automaattien algebrallisiin ominaisuuksiin sekä  puuautomaattien ja termikirjoitusjärjestelmien teoriaan.

 • Tietäväinen, Aimo

Tietäväisen tutkimustoiminta suuntautui lähinnä koodausteorian puolelle. Tietäväisen perustama koodausteorian tutkimusryhmä on edelleen vahvasti edustettuna laitoksen tutkimustoiminnassa.

 • Uusipaikka, Esa
 • Ylinen Kari

                     Kotisivu: www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/mattil/hallinto/Sivut/ylinen.aspx


Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantumin 2. ja 3. kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto

Sähköposti: mathdept@utu.fi
Faksi: (02) 231 0311