in English
 
 
Matematiikan professorit Turun yliopistossa

​Tällä sivulla on esitelty Turun yliopistossa vaikuttaneet matematiikan professorit ja apulaisprofessorit (apulaisprofessorin nimikkeestä luovuttiin 1998 muuttamalla se professoriksi), sekä lyhyesti kuvattu heidän tutkimusalaansa.

Kalle Väisälä, 1921-1938

Voimakkaana suomalaisuusmiehenä tunnettu Kalle Väisälä oli oiva valinta Turun Suomalaisen Yliopiston ensimmäiseksi matematiikan professoriksi. Väisälä osallistui aktiivisesti nuoren yliopiston hallintoon, mutta tuli tunnetuksi ensisijaisesti erinomaisena opettajana.  Väisälän yliopistotasoinen Lukuteorian ja korkeamman algebran alkeet oli pitkään käytössä oppikirjana yliopistoissa. Funktioteoreettisen taustan omaava Väisälä uudisti aktiivisesti myös koulumatematiikkaa, kirjoittamalla mm. geometriaa käsitteleviä oppikirjoja. Väisälä siirtyi Teknilliseen korkeakouluun matematiikan professoriksi vuonna 1939. Hän hoiti kuitenkin myös Turun yliopiston matematiikan professorin tehtäviä aina vuoden 1949 loppuun asti.

Kustaa Inkeri, 1947-1972

Inkerin tieteelliset saavutukset sijoittuvat lähinnä lukuteorian ja algebran alueelle. Yhtenä Inkerin suurimmista saavutuksista voidaan pitää myös hänen laajaa tieteellistä jälkikasvuaan, joka sittemmin on vaikuttanut monen suomalaisen yliopiston matematiikan laitoksen toimintaan. Inkeri toimi koko professorikautensa ajan laitoksen esimiehenä.

Lauri Pimiä, 1950-1974

Pimiän erikoisalaa oli geometria, erityisesti analyyttinen geometria, josta aiheesta hän on kirjoittanut oppikirjojakin.

Yrjö Kilpi, 1958-1960

Kilven erikoisalaa oli funktionaalianalyysi. Hän siirtyi Turusta Oulun yliopiston matematiikan professoriksi.

Veikko Ennola, 1964-1995

Ennolan perehtyi tutkimustoiminnassaan laaja-alaisesti lukuteoriaan. Monet hänen työnsä kuuluvat algebrallisen lukuteorian piiriin.

Olavi Hellman, 1961-1991

Hellmanin opetusala oli "matemaattinen tilastotiede ja sovellettu matematiikka". Hän toimi sovelletun matematiikan laitoksen ensimmäisenä esimiehenä ja vastasi myös tilastotieteen syventävistä kursseista kunnes yliopistoon perustettiin tilastotieteelle oma professuuri.   Hellman sovelsi matematiikkaa laaja-alaisesti erilaisiin mallinnusongelmiin. Hän on kirjoittanut etsintäteoriaa käsittelevä kirjan, joka on tosin julkaistu vain venäjänkielisenä  (Vvedenie v teoriju optimal'hogo poiska, 1985).

Arto Salomaa, 1966-1998

Salomaa aloitti opintonsa yliopistolla filosofian ja historian parissa, mutta suuntautui sittemmin matematiikkaan. Tutkimustoiminnassaan Salomaa on edennyt logiikan ja automaattien teorian kautta kryptografiaan, DNA-laskentaan ja sanojen kombinatoriikkaan. Salomaa on ansioitunut myös erinomaisena nuorten tutkijoiden ohjaajana, arvostettujen monografioiden kirjoittajana ja taitavana kansainvälisen tiedeyhteisön organisaattorina. Hänen Turkuun perustamansa tietoteknisen matematiikan tutkimusryhmä on tällä hetkellä laitoksen suurin tutkimusryhmä. Salomaa sai akateemikon arvonimen vuonna 2001.

Aarni Perko,1970-1972 

Perko toimi tietojenkäsittelyopin apulaisprofessorina ja tietojenkäsittelyopin laitoksen professorina. Hän siirtyi sittemmin Jyväskylän yliopistoon sovelletun matematiikan professoriksi.

Ulla Pursiheimo, 1971-1999

Matemaattiseen optimointiin ja kontrolliteoriaan perehtynyt Pursiheimo oli ensimmäinen matematiikan naisprofessori Suomessa. Uransa loppupuolella hän panosti erityisesti opetuksen kehittämiseen.

Tauno Metsänkylä, 1971-2005

Metsänkylä erikoistui algebralliseen lukuteoriaan ja erityisesti Abelin kuntien teoriaan. Hän aloitti lukuteorian tutkimuksessa uuden aikakauden Turussa tuomalla  ensimmäisenä tietokonelaskut mukaan turkulaiseen lukuteorian tutkimukseen vuonna 1968.

Aimo Tietäväinen, 1968-1971, 1972 -2000

Tietäväisen tutkimustoiminta suuntautui lähinnä koodausteorian puolelle. Tietäväisen perustama koodausteorian tutkimusryhmä on edelleen vahvasti edustettuna laitoksen tutkimustoiminnassa.

Matti Jutila, 1972-2006

Jutila loi laitoksen tutkimustoimintaan uuden haaran keskittymällä analyyttiseen lukuteoriaan.

Magnus Steinby, 1973-2005

Steinby tuotanto on keskittynyt lähinnä automaattien algebrallisiin ominaisuuksiin sekä  puuautomaattien ja termikirjoitusjärjestelmien teoriaan.

Kari Ylinen, 1976- 

Funktionaalianalyysiin erikoistunut Ylinen ylläpitää aktiivista tutkimusyhteistyötä teoreettisen fysiikan tutkijoiden kanssa kvanttifysiikan matemaattisiin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Timo Leipälä, 1985-2008

Tietojenkäsittelyn ja sovelletun matematiikan rajapinnassa työskentelevä Leipälä tutkii lähinnä tietorakenteiden ja algoritmien optimointia.

Mats Gyllenberg, 1992-2003

Gyllenberg loi Turkuun aktiivisen biomatematiikan tutkimusryhmän, joka tosin osittain siirtyi Helsinkiin Gyllenbergin saatua sieltä professorin viran.

Juhani Karhumäki, 1998-

Karhumäen tutkimusintressit ovat keskittyneet mm. sanojen kombinatoriikkaan, laskettavuuteen ja formaalisiin kieliin liittyviin kysymyksiin.

Jarkko Kari, 2000-

Kari on toiminut professorina Iowan yliopistossa ennen paluutaan Turkuun. Hän tutkii mm. kuvankäsittelyyn ja soluautomaatteihin liittyviä kysymyksiä.

Matti Vuorinen, 2003-

Vuorinen työskenteli Helsingin yliopistossa ennen nimitystään Turkuun. Hänen johtamassa klassisen analyysin tutkimusryhmässä on
tutkittu geometrista funktioteoriaa ja sen lähialueita erilaisista
näkökulmista, toisaalta teoreettisesti, toisaalta laskennallisia menetelmiä käyttäen.
Laskennalliset menetelmät ovat olleet tärkeässä roolissa myös teoreettisessa
tutkimuksessa tutkimushypoteesien tutkimuksessa. 

Tero Harju, 2005-

Harju on soveltanut automaattien teoriaa DNA-laskentaa ja muiden biologisten ongelmien matemaattiseen mallintamiseen.

Iiro Honkala, 2005-

Honkalan on koodausteorian alalla keskittynyt mm. identifioivien koodien teoriaan.

Marko Mäkelä, 2006-

Mäkelän tutkimusalaa on matemaattinen optimointiteoria teollisuussovelluksineen.

Valtteri Niemi, 2012-

Niemi toimi 15 vuotta Nokia-yhtymässä ennen paluutaan Turkuun, viime vaiheessa Nokia Fellow :n tehtävässä. Hän tutkii tietoturvaan ja -suojaan liittyviä kysymyksiä, erityisesti kryptografiaa.
Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantumin 2. ja 3. kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto

Sähköposti: mathdept@utu.fi
Faksi: (02) 231 0311