in English
 
 
Matematiikan ja tilastotieteen opetus keväällä 2017
Kevään 2017 tarkempi opetusohjelma aikatauluineen on päivitetty Nettiopsuun.
 

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opetus jakautuu neljään pääaineeseen. Kurssien sopivuus eri pääaineisiin on merkitty kirjainkoodein:

M = Matemaatikon pääaineopintoihin sopiva kurssi.
O = Matematiikan opettajan pääaineopintoihin sopiva kurssi.
S = Sovelletun matematiikan pääaineopintoihin sopiva kurssi.
T = Tilastotieteen pääaineopintoihin sopiva kurssi.
E = The course is lectured in English
A= Aineistokurssi, jonka voi suorittaa itseopiskeluna
 
 

Yleisopinnot - General studies

 
​Koodi
Code
Kurssin nimi
Course title
Kotisivu
Home page​
Moodle​ ​Periodi
Period
​MATE5288 ​Matematiikan opiskelumenetelmät II MOS​ III-IV​
 

Perusopinnot - Basic studies

 
​Koodi
Code
​Kurssin nimi
Course title
Kotisivu
Home page​
​Moodle Periodi
Period​
​MATE5351 ​Analyysi IIA
​MOS
  
​III-IV
​TILM3555 ​Tilastollisen päättelyn peruskurssi ​T ​III
​TILM3557 ​Tilastollisten mallien peruskurssi
​T ​IV
​TILM3558 ​Harjoitustyö
T​ I​V
 

Aineopinnot - Intermediate studies

 
​Koodi
Code
​Kurssin nimi
Course title
​Kotisivu
Home page
​Moodle ​Periodi
Period
TILM3541​ ​Aikasarja-analyysi ​T ​IV
MATE5060
​Algebran peruskurssi I
M​OS ​III
​MATE5061 ​Algebran peruskurssi II ​MOS ​IV
​MATE5074 ​Algoritminen matematiikka M​OS ​IV
​MATE5418 ​Analyyttinen geometria (pääaineopiskelijoille) ​MOS ​A
​SMAT5045 ​Differentiaaliyhtälöt ​MOS ​IV
​MATE5353 ​Johdatus automaattien teoriaan ​MOS ​III
​MATE5039 ​Kombinatoriikka ​MOS ​  ​III
​TILM3512 ​Lineaariset mallit ​T ​III
MATE5114​ ​Logiikka ​MOS ​III
​SMAT5108 ​Matemaattinen optimointi I
​ MOS ​ III
​SMAT5109 ​Matemaattinen optimointi II
​ MOS ​ IV
​MATE5172 ​Matematiikan historia ​MOS ​A
​TILM3517 ​R-kielen alkeet ​T ​A
​TILM3524 ​SAS- kurssi ​T ​III
​SMAT5306 ​Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi
​MOS ​III
​MATE5009 ​Työharjoittelu ​MOS ​I-V
TILM3520​ ​Yleistetyt lineaariset mallit ​T ​IV
 

Syventävät opinnot - Advanced studies

 
Koodi
Code
​Kurssin nimi
Course title
​Kotisivu
Home page
​Moodle ​Periodi
Period
​SMAT5211 ​Adaptiivinen dynamiikka ​MOS ​III-IV
​TILM3541 ​Aikasarja-analyysi ​T ​IV
MATE5415​ ​Aineenopettajan ohjauskurssi (opettajille) ​O ​III-IV
MATE5038​ ​Combinatorial Enumeration ​MOSE ​III
​MATE5396 ​Cryptography I ​MOSE ​III
​MATE5397 ​Cryptography II
​MOSE ​IV
​TILM3522 ​Graduseminaari tilastotiede
T
​III-IV
​MTDK1202 ​Ilmiö ja malli ​O ​II-III
SMAT5304​ ​Joint Applied Mathematics and Statistics Seminar for Master Students ​MOSTE ​I-IV
​MATE5182 ​Lien algebrat ja niiden esitysteoria ​MOS ​IV
MATE5413​ ​p-adiset luvut ​MOS ​A
​SMAT5035 ​Partial differential equations ​MOSE ​III-IV
​MATE5314 ​Pro gradu -seminaari matematiikassa ​ MOS ​I-IV
MATE5175​ ​Puoliryhmät ​MOS ​IV
​MATE5125 ​Ryhmäteoria ​MOS ​III
MATE5345​ ​Selected Topics in Cryptography ​MOSE ​A
​SMAT5312 ​Stokastinen optimointi ​MOS ​IV
MATE5411​ ​Symbolic dynamics ​MOSE ​IV
​TILM3519 ​Tilastollisen päättelyn teoria ​T ​III-IV
​MATE5325 ​Topologian perusteet ​ MOS ​III
​MATE5312 ​Topics in Combinatorics on Words
​MOSE ​III-IV
 

Muille koulutusohjelmille erikseen annettava opetus - Service courses

 
Koodi
Code
​Kurssin nimi
Course title
​Kotisivu
Home page
​Moodle ​Periodi
Period
MATE5018 ​​Analyysi II (sivuaineopiskelijoille)
III- IV
MATE5400 ​Insinöörimatematiikka C IV
MATE5401 ​​Insinöörimatematiikka D
III
​MATE5361 ​Johdatus lineaarialgebraan ​III
MATE5359 Matematiikan peruskurssi 3
III
​MATE5360 ​Matematiikan peruskurssi 4 ​IV
​TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille
III-IV
 

Kieli- ja viestintäopinnot

Englannin kurssin ohjeellinen suoritusaika on ensimmäisen opiskeluvuoden kevät. Ruotsin kurssit toteutetaan integroituna yhdeksi kurssiksi toisen vuoden syksynä. Suomen kielen voi suorittaa milloin tahansa LuK-tutkinnon aikana. Matemaattinen kirjoittaminen luetaan toisen vuoden keväällä.


​Koodi ​Kurssin nimi Periodi​
​KIEN2311 ​Englannin kieli: tekstin ymmärtäminen, matematiikka ja tilastotiede ​III-IV
MATE6010​ ​Matemaattinen kirjoittaminen ​III
​KISU3321 ​Suomen kieli: kirjallinen viestintä ​III-V
 

 

Epätriviaalit opetustilat

  • M1: Quantumin 2. kerroksessa Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tiloissa oleva seminaarihuone 277
  • M2: Quantumin 2. kerroksessa Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tiloissa oleva seminaarihuone 284
  • M3: Quantumin 3. kerroksessa Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tiloissa oleva seminaarihuone 390
  • M4: Quantumin 3. kerroksessa Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen tiloissa oleva entinen mikroluokka 329
​​​​​
Asiasana:
Tagit:
 

 Neuvontahenkilökunta

 

Kirsi Kunnas (matematiikka)
Työhuone: 256
Sähköposti: kirsi.kunnas[at]utu.fi
Puhelin: (02) 333 6567

Eila Seppänen (tilastotiede)
Työhuone: 278
Sähköposti: eila.seppanen@utu.fi
Puhelin: (02) 333 5402​

 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantumin 2. ja 3. kerros(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi
Faksi: