in English
 
 
Mallinnusprojekti

Syksy 2017  (1 ja 2. periodi),  opetus alkaa 15.9

Aloitusluento pe 15.9 klo 14 Quantumin Auditoriossa.

Ohjaajat:  Marko Mäkelä, työhuone Quantum 360, makela@utu.fi
                 Kari Auranen, työhuone Quantum 264, kajuaur@utu.fi
                 Jukka Lempa, Quantum 362, jukka.lempa@utu.fi
Tavoitteet: 
  • mallintaa ja ratkaista joku reaalimaailman matemaattinen ongelma
  • omaksua työelämässä käytetyn projektityöskentelyn periaatteet
Ajoitus: Syventävät opinnot, 3.– n. vuosi
Arvostelu: 0 – 5 (tarvittaessa henkilökohtainen)
Soveltuvuus: MOS                            
Muoto ja suoritustapa: 
  • projektimuotoinen (2-4 henkilön) ryhmätyö
  • projektisuunnitelma, esittely pe 6.10 klo 14 (viikko 40)
  • muiden ryhmien suunnitelmien opponointi, suunnitelma ohjaajille, tilaajalle  ja opponoivalle ryhmälle viimeistään 2 päivää ennen esitystä 
  • viikoittaiset projektipalaverit (kiertävä puheenjohtajuus, mukana ohjaaja ja tilaaja)
  • palaverimuistiot (kiertävät sihteerin tehtävät)
  • henkilökohtainen ajankäyttöpäiväkirja (tehdyt työt ja tunnit)
  • projektikansio (suunnitelma, tutkimusraportti, muistiot, ohjelmistot, itsearviointi), mallikansioita voi lainata huoneesta Quantum 360
  • loppuesitys ke 20.12 klo 12 viikko 51 (20-30 min., julkinen, ohjelmistodemo)  

Projektiryhmät:

1. RAAKA - Raaka-ainetoteuman selvitys – matemaattinen mallintaminen
Tilaaja: Fazer Food Services, Susanna Klemola (susanna.klemola@fazer.com)
Projektiryhmä: Henna Iire, Sami Kallio, Erik Manelius, Kalle Nahkala
Ohjaajat: JL, MM

2. FOLKKI - Ryhmäajoneuvovakuutusten hinnoittelu
Tilaaja: Folksam Vahinkovakuutus Oy, Mikko Jaakkola (Mikko.Jaakkola@folksam.fi)
Projektiryhmä: Julia Korkiamäki, Heily Palomäki, Ellen Salonen, Samuel Virtanen
Ohjaaja: JL

3. Anonyymi Data - Tilastostotietojen anonymisointi ja salassapidon valvonta
Tilaaja: Turku CRC, Turun kliininen tutkimuskeskus, Arho Virkki (Arho.Virkki@tyks.fi)
Projektiryhmä: Henri Kajasilta, Elina Lehmikangas, Sami Löfman, Helena Ollila
Ohjaajat: KA, MM

4. Hotelli - Hotellihuoneiden olosuhteet, energiankulutus ja asiakastyytyväisyys
Tilaaja: Johtamisen ja yrittäjyyden laitos, KKK, Feridun Akpinar Akpinar (ferakp@utu.fi),
Mikko Vermanen (mjverm@utu.fi)
Projektiryhmä: Sini Haikonen, Jani Paasivirta, Jarmo Sukoinen, Jonna Valkama
Ohjaajat: KA, MM

5. Kortisolin toistomittaukset
Tilaaja: FinnBrain (TBMC), Katja Tervahartiala (kmterv@utu.fi), Susanna Kortesluoma (sukort@utu.fi), Laura Korhonen (lasula@utu.fi)
Projektiryhmä: Joanna Carlsson, Pyry Kivi, Juulia Laulumaa, Simo Teperi
Ohjaaja: KA

6. Posti - Pakettivolyymien ennustaminen
Tilaaja: Posti Oy, Juha Peuralahti (juha.peuralahti@posti.com)
Projektiryhmä: Ville-Veikko Hämäläinen, Mikke Merikukka, Jelena Vuorinen
Ohjaaja: MM

Opponointijärjestys: Ryhmä 2 opponoi ryhmää 1, ryhmä 3 ryhmää 2 jne. Ryhmä 1 opponoi ryhmää 6.


Aloitusluento.pdfAloitusluento.pdf

                                                                   
Asiasana:
Tagit: