in English
 
 
Lisensiaatin tutkinnot
Jatko-opinto-oikeuden yleisenä edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Jatko-opinto-oikeus edellyttää riittäviä tietoja ja valmiuksia jatko-opiskeluun mikä yleensä tarkoittaa, että maisterin tutkinnon syventävät opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin ja pro gradu –tutkielmasta on saatu vähintään arvosana cum laude approbatur. Muita valintaperusteita ovat hakijan tutkimussuunnitelma, opintosuunnitelma ja rahoitussuunnitelma. Valintaan vaikuttaa myös ohjausresurssien saatavuus.
 
Lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee tehdä lisensiaatintutkimus ja suorittaa jatkokoulutukseen kuuluvat opinnot. Tutkinnon voi suorittaa kaikissa tiedekunnan oppiaineissa.
 

Haku lisensiaatintutkintoon tähtääviin opintoihin

Jatko-opinto-oikeutta lisensiaatintutkintoon tähtääviin opintoihin haetaan yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedekunnan kansliaan palautettavalla lomakkeella. Hakuaika on vapaa.

Poikkeuksen muodostavat kuitenkin ammatillisen lisensiaatin tutkinnon tarjoavat koulutusohjelmat, joihin on omat hakuaikansa ja –käytäntönsä. 

Ilmoittautuminen yliopistoon

Turun yliopistossa perustutkinnon suorittaneiden uusien jatko-opiskelijoiden ei tarvitse jatkotutkinnon suoritusoikeuden saamisen jälkeen ilmoittautua yliopistoon jatko-opiskelijaksi, vaan jatkotutkinto-oikeus lisätään opiskelijarekisteriin automaattisesti. Niiden uusien jatko-opiskelijoiden, joiden perustutkinto on suoritettu muualla, tulee ilmoittautua jatko-opiskelijaksi. Yliopiston opiskelijapalvelut lähettää automaattisesti jatko-opiskelijoiksi hyväksytyille ilmoittautumisohjeet.
Seuraavasta lukuvuodesta lähtien kaikkien jatko-opiskelijan on kuitenkin vuosittain ilmoittauduttava yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Jatko-opiskelijoita koskevat samat ilmoittautumisohjeet ja -ajat kuin perustutkinto-opiskelijoita
Asiasana:
Tagit: