in English
 
 
Väitöskirjan julkaiseminen yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Väitöskirjan muoto, jakelu ja kappalemäärät

1. Väitöskirja julkaistaan pelkästään sähköisessä julkaisuarkistossa

Jos väitöskirja julkaistaan pelkästään verkkojulkaisuna Turun yliopiston julkaisuarkistossa, väittelijä toimittaa kartonkikansin tai läpinäkyvällä muovikannella varustetut niitatut paperikopiot seuraavasti:

 • Feeniks-kirjastoon 2 kpl, joista 1 on lukukappale (ns. ”riiputuskappale”)
 • Tiedekunta 1 kpl (Vesa Rautio, Educariumin palvelupiste, Assistentinkatu 5)
Huom: Lisäksi väittelijä toimittaa rehtorille pelkän suomenkielisen väitöskirjan tiivistelmän tulostettuna (Sisäposti: Rehtori, Hämeenkatu 4).

2. Väitöskirja julkaistaan sekä sähköisessä julkaisuarkistossa että Annales-sarjassa / muussa sarjassa tai monografiana

Väittelijä toimittaa väitöskirjat  seuraavasti:
 • Feeniks-kirjastoon 2 kpl (joista 1 on lukukappale eli ns. ”riiputuskappale”) sekä vapaaehtoiset UTUShoppiin myytäväksi tarkoitetut kappaleet (esim. 5 kpl)
 • Kansalliskirjaston vapaakappaleet (kirjapaino toimittaa nämä Kansalliskirjastoon) 6 kpl
 • Rehtori 1 kpl (Sisäposti: Rehtori, Hämeenkatu 4)
 • Tiedekunta 1 kpl (Vesa Rautio, Educariumin palvelupiste, Assistentinkatu 5)
 • Oppiaine 1 kpl
 • Vastaväittäjä 1 kpl (kierrekantinen tarkastusversio)
 • Kustos 1 kpl (kierrekantinen tarkastusversio)
 • Esitarkastajat
 • Arvosteluryhmän jäsenet
 • Vapaaehtoiset yleisöjakelukappaleet toimitetaan Educariumin infopisteeseen, 1. krs

3. Väitöskirja julkaistaan Annales-sarjassa / muussa sarjassa tai monografiana, mutta ei yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa

Väittelijä toimittaa väitöskirjat  seuraavasti:
 • Feeniks-kirjastoon 2 kpl (joista 1 on lukukappale eli ns. ”riiputuskappale”) sekä vapaaehtoiset UTUShoppiin myytäväksi tarkoitetut kappaleet (esim. 5 kpl)
 • Kansalliskirjaston vapaakappaleet (kirjapaino toimittaa nämä Kansalliskirjastoon) 6 kpl
 • Rehtori 1 kpl (Sisäposti: Rehtori, Hämeenkatu 4)
 • Tiedekunta 11 kpl (arkisto + johtokunnan jäsenet 10 kpl. Toimitetaan: Vesa Rautio, Educariumin palvelupiste, Assistentinkatu 5)
 • Oppiaine 1 kpl
 • Vastaväittäjä 1 kpl (kierrekantinen tarkastusversio)
 • Kustos 1 kpl (kierrekantinen tarkastusversio)
 • Esitarkastajat
 • Arvosteluryhmän jäsenet
 • Yleisöjakelukappaleet 20 kpl (toimitetaan Educariumin infopisteeseen, 1. krs)

Toimitusaikataulu

1. Sähköisenä julkaistu väitöskirja tulee toimittaa kirjastoon julkaisuvalmiina tallenteena 15 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väitöskirja julkaistaan julkaisuarkistossa viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Julkaisuohjeet ovat osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/kirjasto/ehdota/julkaisupalvelut/Sivut/home.aspx

2. Paperikopio tai painettu väitöskirja tulee toimittaa kirjastoon, alakampuksen lähipalveluihin ja arvostelutoimikunnan jäsenille 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

3. Mikäli tekijä julkaisee työnsä yliopiston julkaisuarkistossa, hän solmii väittelyluvan saatuaan julkaisusopimuksen.

Ennen julkaisusopimuksen täyttämistä on hyvä huomata, että mikäli kaupallinen kustantaja julkaisee teoksen, tulee tekijän, ennen julkaisusopimuksen laatimista, hankkia lupa teoksen julkaisemiseen verkossa myös teoksen kustantajalta.

4. Turun yliopiston julkaisusarjassa (Annales Universitatis Turkuensis) julkaistavasta väitöskirjasta julkaisusopimus hyväksytään kirjastossa. Kirjastossa asiaa hoitaa kirjastonhoitaja Mikko Pennanen (p. 029 450 3712 tai sähköposti julkaisut[at]utu.fi).

Muualla julkaistavan tai vain sähköisesti julkaistavan väitöskirjan osalta julkaisusopimus hyväksytään tiedekunnassa. Sopimuksen hyväksyy dekaani. Julkaisusopimus tulee toimittaa allekirjoitettuna kirjastoon viimeistään 15 päivää ennen väitöstilaisuutta (sama määräaika kuin julkaisuvalmiin tallenteen toimituksella). Tästä syystä julkaisusopimus tulee jättää Educariumin palvelupisteeseen (Educarium, 4. krs) koulutuspäällikölle dekaanin allekirjoitusta varten hyvissä ajoin, noin kolme viikkoa ennen väitötilaisuutta.

5. Educariumin palvelupiste (tohtoriohjelma koordinaattori) toimittaa dekaanin hyväksymän julkaisusopimuksen kopion tiedoksi kirjastoon ja väittelijälle, ja arkistoi sopimuksen alkuperäiskappaleen. Väitöskirjan julkaiseminen julkaisuarkistossa edellyttää aina julkaisusopimuksen laatimista.

6. Sopimuskaavakkeet ovat yliopiston verkkosivuilla:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/kirjasto/ehdota/julkaisupalvelut/julkaisusopimukset/Sivut/home.aspx

Muuta väitöskirjan sähköisessä julkaisemisessa huomioitavaa

Myös sähköisesti julkaistuihin väitöskirjoihin sisältyy alkulehti, jossa ilmoitetaan väitöstilaisuuden aika ja paikka.

Jos väitöskirja väitöstilaisuuden jälkeen hylätään, poistetaan hylätty väitöskirja julkaisuarkistosta.

Ohje perustuu rehtorin päätöksiin 23.4.2007; 375/002/2007 ja 5.7.2007;375/002/2007

Painatustuki

Tiedekunnan painatustuki Turun yliopiston Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa julkaistavalle väitöskirjalle on 500 euroa (ei sis. alv). Muualla julkaistavan väitöskirjan painatustuki on 350 euroa (ei sis. alv). Painatustuen saaminen edellyttää väitöskirjan julkaisemista myös sähköisesti Turun yliopiston julkaisuarkistossa. Laskun arvonlisäveroton loppusumma ei saa ylittää ilmoitettuja euromääriä (500 euroa/350 euroa)!

Lasku tulee osoittaa suoraan yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle. Laskuun tulee pyytää erittely, josta selviävät painetut kappale- ja sivumäärät. Ylimenevästä osuudesta tulee pyytää eri lasku, jonka väittelijä maksaa itse. Laitokset eivät osallistu väitöskirjan painatuskuluihin. Filosofian väitöksissä pyydetään ottamaan yhteyttä joko opintosihteeri Hanna-Mari Saloseen (tiedekunnan opintotoimisto, Publicum, 1. krs) tai filosofian oppiainevastaavaan.

Asiasana:
Tagit: