in English
 
 
Sijoittuminen työelämään

Harjoittelu perehdyttää omaan alaan

Opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeä osa opintoja. Työkokemuksen kautta parannat mahdollisuuksiasi sijoittua työmarkkinoille valmistumisesi jälkeen. Useimpiin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisterin tutkintoihin sisältyy työharjoittelu oman alan koulutusta vastaavissa ja ammatillista kehittymistä edistävissä tehtävissä. Harjoittelupaikka voi olla yliopistolla, valtiolla, kunnassa, yrityksessä tai kolmannella sektorilla (esimerkiksi järjestössä), kotimaassa tai ulkomailla.

Tietoa valmistuneiden työllistymisestä

Tiedekunnasta valmistuneista maistereista suurin osa sijoittuu tutkimuksen, koulutuksen, opetuksen, hallinnon sekä viestinnän asiantuntija- ja johtotehtäviin. Logopedia, psykologia ja sosiaalityö antavat lain edellyttämän pätevyyden ammattiin. Mahdollisuuksia tarjoaa myös kansainvälinen työkenttä, jolle saa erinomaisia valmiuksia sopivilla ainevalinnoilla sekä käyttämällä kansainvälisen opiskelijavaihdon ja työharjoittelun suomia mahdollisuuksia.

Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut seuraa Turun yliopistosta valmistuneiden sijoittumista työelämään. Kannattaakin tutustua ja perehtyä siihen, miten aikaisemmin eri oppiaineista valmistuneet ovat onnistuneet oman uransa alussa ja mitä mieltä he ovat saamastaan koulutuksesta.

Asiasana:
Tagit: