in English
 
 
Uudelle opiskelijalle

Opintojen aloitus johdantokurssilla "Opiskelijaksi yliopistoon"

Tiedekunnan uusien perustutkinto-opiskelijoiden opinnot alkavat kandidaatin tutkinnossa pakollisella johdantokurssilla (opintojakso "Opiskelijaksi yliopistoon", 1-2 opintopistettä). Kurssilla tutustutaan yliopisto-opiskeluun ja yliopiston palveluihin.

Siirtohaulla tai suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan valituille opiskelijoille kurssi ei ole pakollinen, mutta kurssi on heillekin erittäin suositeltava aloitus opinnoille.

 >> Kurssin aikataulu ja ohjelma

Jos aloitat opintosi muulloin kuin syyslukukaudella, tai olet ollut poissaolevaksi ilmoittautuneena vuoden tai pitempään, ota yhteyttä opintoneuvoja Ulla Morelliin.

Lisätietoa opinnoista

  • Yliopistolaisena saat käyttöösi sähköpostiosoitteen. Yliopiston sähköposti toimii selaimilla osoitteessa https://mail.utu.fi. Pääset kirjautumaan sähköpostiisi omalla käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Utu-sähköpostiosoite on yliopiston virallinen sähköposti, jota käytetään yliopiston kaikkeen asiointiin ja johon tulee yliopiston tiedotteita ja ohjeita. Otathan verkkotunnuksesi ja sähköpostitilisi käyttöön siis heti kun mahdollista! Samoilla tunnuksilla pääset myös mm. yliopiston Intranettiin, jossa on kaikki keskeinen tieto opiskelusta.
  • Opinto-oppaan löydät osoitteesta https://opas.peppi.utu.fi/fi/perustutkintokoulutus/14002/o. Oppaassa kuvataan tutkintojen tavoitteet, rakenteet ja sisällöt. Opetuksen aikataulut ja paikat löydät oppaasta viimeistään 15.8.
  • Tiedekunnan tutkintoihin sisältyy myös sivuaineiden opiskelua. Kannattaa siis miettiä hyvissä ajoin omia sivuainevalintoja.
  • Joidenkin valinnaisten kielten ja esimerkiksi sivuaineiden ilmoittautumiset tai sivuainekokeet voivat olla jo johdantokurssin aikana. Ilmoittautumiseen liittyvää ohjeistusta löydät kyseisen kielen tai oppiaineen tiedoista opinto-oppaasta.

Opiskelijatuutorit

Johdantokurssin alussa uudet opiskelijat saavat myös opiskelijatuutorin, joka opastaa yliopisto-opintojen alkuun. Tuutorit lähettävät tervehdyksensä uusille opiskelijoille tiedekunnan sähköisen infopaketin mukana.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops)

Jokaisen opiskelijan tulee tehdä sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintosuunnitelmien tekeminen käynnistetään opintojen alussa elo-syyskuussa oppiaineiden henkilökunnan järjestämissä infotilaisuuksissa. Alustavaa opastusta itsenäiseen opintojen suunnitteluun löytyy myös tiedekunnan verkkosivuilta.

Opintoja suunnitellessa huomioi tutkintoosi varattu opiskeluaika.

Hyväksiluvut ja opintojen korvaaminen aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Jos olet suorittanut korkeakouluopintoja tai tutkinnon muualla kuin Turun yliopistossa / Turun yliopiston avoimessa yliopistossa, voit halutessasi anoa niistä opinnoista hyväksilukuja tulevaan tutkintoosi, ks. ohjeet Intrassa. Tämän voit hoitaa opintotoimistossa ja oppiaineissa johdantokurssin käynnistyttyä.

Huom! Myös avoimen väylältä ja siirtohaussa hyväksyttyjen tulee vielä erikseen anoa näitä hyväksilukuja, jos aiemmat opinnot on suoritettu muualla kuin Turun yliopistossa. Muissa korkeakouluissa tehtyjä opintoja ei siis automaattisesti siirretä Turun yliopiston opintorekisteriin.

Apua opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun

Opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä tiedekunnan opintoneuvojan puoleen. Yhteystiedot löydät tiedekunnan verkkosivuilta. 

Asiasana:
Tagit: