in English
 
 
Tiedekunnan hallinto

Johtokunnan tehtäviin kuuluvat tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen, ehdotusten tekeminen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista päättäminen, opetussuunnitelmien hyväksyminen, väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten hyväksyminen sekä väittelylupien myöntäminen, esitysten tekeminen tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista päättäminen sekä muiden johtokunnan tehtäväksi määrättyjen asioiden käsitteleminen ja ratkaiseminen.

Tiedekunnan kanslia huolehtii dekaanin ja johtokunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta, toimeenpanosta ja tiedottamisesta.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on kolme laitosta. Laitosten hallintoa hoitavat laitosten johtajat ja varajohtajat Turun yliopiston johtosäännön mukaisesti. Kussakin laitoksessa on opetus- ja tutkimustoimikunta. Hallintopalveluyksikkö tuottaa tiedekunnan hallinto- ja tukipalvelut.

Tiedekunnan toimintaa säätelevät lukuisat lait, asetukset, yliopiston sisäiset johtosäännöt ja muut määräykset.

Asiasana:
Tagit: