in English
 
 
Ura ja dosentuuri tiedekunnassa

Ura tiedekunnassa 

​Tiedekunnan työtehtävät ilmoitetaan pääsääntöisesti yliopiston www-sivuilla avoimina tehtävinä ja muissa julkisissa välineissä, kuten Helsingin ja Turun Sanomissa sekä erilaisilla muilla www-sivuilla.

Tiedekunta on ohjeistanut ansioluettelon ja julkaisuluettelon laadinnan. Lisäksi yliopistotasolla on ohjeistettu portfolion laatiminen. Nämä pyydetään toimittamaan aina toistaiseksi täytettävissä opetus- ja tutkimustehtävissä. Kussakin hakuilmoituksessa voi olla myös tarkempia materiaalipyyntöjä esim. keskeisten tutkimusten osalta.

Dosentit

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan dosentiksi aikova on aluksi yhteydessä oppiaineeseen tai laitokseen.

Menettelytavat ja ohjeet dosentin arvon hakemiseksi on kuvattu erillisessä dosenttiohjeessa. Dosentin arvon hakemisessa apuna toimivat myös tiedekunnan ohjeistus ansioluettelon ja julkaisuluettelon  laadinnasta sekä yliopiston ohjeistus portfoliosta.

Asiasana:
Tagit: