in English
 
 
Tutkimus yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ytimenä on yhtäältä yhteiskunnan ja sen toiminnan, toisaalta yksilön valintojen analysointi. Tutkimus on sekä välittömästi yhteiskuntaa palvelevaa että teoreettisesti ja historiallisesti painottunutta.

Tiedekunnassa tehtävä tutkimus suhtautuu kriittisesti erilaisten aineistojen luotettavuuteen ja erityisesti niistä tehtävien johtopäätösten pätevyyteen; tutkimuksessa on olennaista nähdä ilmeisiltä näyttävien asioiden ja selitysten taakse.

Tiedekunnassa harjoitetaan korkeatasoista ja monipuolista tutkimusta. Tiedekunnan tutkimus luo myös tieteellisen perustan tiedekunnassa annettavalle opetukselle.​ 

Tiedekunta tuottaa Turun yliopiston tutkijakouluun (UTUGS) kuuluvan Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelman ja on mukana Turun yliopiston kliinisen tohtoriohjelman osaohjelmassa Turku Brain and Mind. Tohtoriohjelmat koordinoivat ja tuottavat tohtorikoulutusta sekä tiedottavat tohtorikoulutukseen liittyvistä asioista.

Tiedekunta koordinoi myös psykologian alan tohtorikoulutusyhteistyötä Psykonet-verkoston alaisuudessa.​


 


Asiasana:
Tagit:

Hyödyllisiä linkkejä