in English
 
 
Filosofia
  
Filosofiaa opetetaan laajasti Turun yliopiston tiedekunnissa. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa järjestetään argumentaatioteorian, tieteenfilosofian ja tieteenteon etiikan luentosarjat. Filosofia on mukana myös monikulttuurisuuden opintokokonaisuudessa. Lääketieteellisessä tiedekunnassa filosofit opettavat esimerkiksi tieteenteoriaa, bioetiikkaa ja tieteenfilosofiaa. Hoitotieteen opiskelijat osallistuvat tieteenteon etiikan kurssille. Monet filosofian opinnot kuuluvat elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuteen, josta vastaa humanistinen tiedekunta. Kauppakorkeakoulussa filosofia on tarjonnut tieteenfilosofian opetusta ja osallistunut kestävän kehityksen opintokokonaisuuden opetukseen. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa filosofia on mukana ympäristötieteen opetuksessa.
 

 Ajankohtaista

 
Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: index
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript