in English
 
 
Jatko-opiskelu
Tohtorin tutkinnon keskeinen opintovaatimus on väitöskirjan kirjoittaminen ja julkinen puolustaminen. Sen ohella tutkintoon kuuluu muita väitöskirjatyötä ja uralla etenemistä tukevia opintoja. Jatkokoulutettavat osallistuvat oppiaineen tutkijaseminaareihin sekä suorittavat filosofian opetusohjelmassa olevia, tiedekunnan tohtoriohjelman ja/tai yliopiston tutkijakoulun tarjoamia että vapaasti sovittavia muita väitöskirjatyötä tukevia opintoja. Tieteellisiin konferensseihin ja seminaareihin osallistuminen, ja niissä esitelmien pitäminen, on jatkokoulutuksen olennainen osa. Jatkotutkintojen vaatimuksista kerrotaan tarkemmin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaan yleisessä osassa sekä tiedekunnan internetsivuilla. On tärkeää huomata että tohtoriopinnot eivät rakennu perustutkintoon tähtäävän opiskelun tavoin toisiaan seuraavista opintojaksoista. Sen sijaan jatko-opiskelija joutuu itse suunnittelemaan opintonsa ja myös vastaamaan niiden etenemisestä. Väitöskirjan ohjaaja tarjoaa kuitenkin pyydettäessä neuvoa ja palautetta.
 
Lisensiaatin tutkinnossa opiskelija kirjoittaa väitöskirjan sijaan lisensiaatintyön, mutta muut opinnot ovat yhtenäiset tohtorin tutkinnon kanssa. Lisensiaatin tutkinto tarjoaa mahdollisuuden osoittaa edenneensä jatko-opinnoissa, ja useat filosofian jatko-opiskelijat suorittavatkin sen ennen kuin alkavat työskennellä väitöskirjansa parissa.
 
Kaikki filosofian tohtorikoulutettavat kuuluvat Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmaan sekä Turun yliopiston tutkijakouluun (UTUGS) riippumatta siitä, miten he rahoittavat jatko-opintonsa. Rahoituksen saaminen on hankalaa ja jokainen ryhtyy tekemään väitöskirjaa taloudellisessa mielessä omalla riskillä.
Asiasana:
Tagit: