in English
 
 
Jatko-opiskelijaksi hakeminen

​Jatko-opinto-oikeus edellyttää riittäviä tietoja ja valmiuksia jatko-opiskeluun mikä yleensä tarkoittaa, että maisterin tutkinnon syventävät opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin ja pro gradu –tutkielmasta on saatu vähintään arvosana cum laude approbatur. Muita valintaperusteita ovat hakijan tutkimussuunnitelma, opintosuunnitelma ja rahoitussuunnitelma. Valintaan vaikuttaa myös ohjausresurssien saatavuus.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmasta. Ennen hakemuksen jättämistä tarvitaan kuitenkin alustava sopimus ohjauksesta väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen ohjaajien kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät tiedekunnan sivuilta. ​

Asiasana:
Tagit: