in English
 
 
Opinnot
Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Siihen sisällytettävät filosofian opinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Nämä opinnot muodostuvat perus- ja aineopinnoista.
 
Maisterin tutkintoon (laajuus 120 opintopistettä) liittyvät opinnot ovat suoritettavissa kahdessa vuodessa. Nämä opinnot muodostuvat syventävistä opinnoista sekä tieteellisestä tutkielmasta, jonka opiskelija laatii oman kiinnostuksensa pohjalta.
 
Lisätietoja opinnoista löytyy opinto-oppaasta ja opetusohjelmasta.
Asiasana:
Tagit: