in English
 
 
Aikuiskoulutus
Oppiaine toimii yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa, joka tarjoaa filosofian-opin perusopinnot.
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
-       Johdatus filosofiaan 3 op
-       Filosofian historia I 3 op
-       Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
-       Tietoteoria ja Tieteenfilosofia I 3 op
-       Metafysiikka I 3 op
-       Etiikka I 3 op
-       Yhteiskuntafilosofia I 3 op
-       Klassikko 4 op
Perusopinnot järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa (integroituna tiedekunnan järjestämän opetuksen kanssa). Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Lisätietoja avoimen yliopiston sivuilta.
Asiasana:
Tagit: