in English
 
 
Opiskelua tukevat palvelut

Oppiaineen henkilökunta antaa opinto-ohjausta oppiaineeseen liittyvissä asioissa. Opintojen suunnittelun lähtökohta on opintojen alkuvaiheessa tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Neuvoja ja ohjausta voi koko opiskelun ajan saada myös oppiaineen opintosihteeriltä.

Opintojen alkuvaiheessa myös oppiaineen ainejärjestön opiskelijatutorit perehdyttävät opiskelijaa opiskeluun ja opiskelijaelämään.
Tiedekunnan opintotoimistossa hoidetaan koko tutkintoa ja aineyhdistelmiä koskevia asioita. Tiedekunnan opintotoimistosta saa myös tietoa mm. erilaisista opiskelijavalintoihin ja opintosuunnitelmiin liittyvistä asioista.
Tiedekunnan opintoneuvojien vastaanottoajat ja yleistä tietoa ohjaus- ja neuvontapalveluista löytyy tiedekunnan www-sivuilta
Turun yliopiston ura- ja rekrytointipalveluista saat ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvistä kysymyksistä.
Asiasana:
Tagit: