in English
 
 
Henkilökunta
Opetushenkilökunta
Käytännöllisen filosofian professori Eerik Lagerspetz
Teoreettisen filosofian professori, laitoksen johtaja Olli Koistinen
Professori, tiedekunnan dekaani Juha Räikkä
Professori Joseph Almog
Yliopisto-opettaja, oppiaineen vastuuhenkilö Helena Siipi
Yliopisto-opettaja Susanne Uusitalo
Yliopisto-opettaja Ari Maunu

Lääketieteellisen etiikan professori (kliininen laitos/lääketieteellinen tiedekunta) Veikko Launis
 
 
Toimistohenkilökunta
Opintosihteeri Hanna-Mari Salonen
Tiedekunnan opintotoimiston ovi on avoinna ma-to klo 10-14.30. Muina aikoina tulee soittaa ovikelloa.
 
Tutkijat ja muu henkilökunta
Erikoistutkija Elisa Aaltola
Kollegiumtutkija Hanne Appelqvist
Erikoistutkija Valtteri Arstila
Tutkija Heidi Haanila
Erikoistutkija Tapio Korte
Erikoistutkija
Hemmo Laiho
Tutkija Oki Lindgren
Tutkija Peter Myrdal
Tutkija Kreeta Ranki
Erikoistutkija Arto Repo
Tutkija Juho Ritola
Tutkija Matti Saarni
Tohtorikoulutettava Anne Salminen
Tutkija Jani Sinokki
Erikoistutkija Jukka Varelius
Tohtorikoulutettava Veli Virmajoki 
 
Dosentit
Aaltola Elisa, ympäristö- ja eläinetiikka
Ahteensuu Marko, käytännöllinen filosofia
Airaksinen Timo, teoreettinen filosofia
Carriero John, filosofia
Haukioja Jussi, teoreettinen filosofia
Hilpinen Risto, filosofia
Häyry Matti, käytännöllinen filosofia
Keinänen Markku, teoreettinen filosofia
Kilpi Jukka, liiketoiminnan etiikka
Kuisma Oiva, filosofia ja estetiikka
Kuokkanen Martti, teoreettinen filosofia
Launis Veikko, etiikka ja yhteiskuntafilosofia
Maunu Ari, teoreettinen filosofia
Oksanen Markku, ympäristöfilosofia
Pietarinen Ahti-Veikko, teoreettinen filosofia
Pihlström Sami, filosofia
Pulkkinen Tuija, käytännöllinen filosofia ja poliittinen historia
Pursiainen Terho, käytännöllinen filosofia
Ritola Juho, argumentaatioteoria
Räikkä Juha, käytännöllinen filosofia
Sajama Seppo, filosofia
Siipi Helena, filosofinen etiikka
Sintonen Matti, käytännöllinen filosofia
Talja Jari, teoreettinen filosofia
Varelius Jukka, käytännöllinen filosofia
Wennberg Mikko, oikeus- ja yhteiskuntafilosofia
Viljanen Valtteri, filosofian historia
Asiasana:
Tagit:
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@utu.fi