in English
 
 
Tutkimus

Teoreettisen filosofian tutkimustyö on viime vuosina suuntautunut metafysiikkaan, filosofian historiaan, tieteenfilosofiaan, mielenfilosofiaan, kielifilosofiaan sekä teon ja toiminnan filosofiaan.

Käytännöllisessä filosofiassa on tutkittu mm. metaetiikkaa, käytännöllistä etiikkaa sekä oikeus- ja yhteiskuntafilosofian erityiskysymyksiä.

Molemmissa oppiaineissa on tavoitteena korkeatasoinen tutkimustyö ja kansainvälisyys.

Laitoksen ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvat tutkimusprojektit ovat viime aikoina suuntautuneet mm. filosofian historiaan ja bioetiikkaan.

Asiasana:
Tagit: