in English
 
 
History and Politics of European Integration
​History and Politics of European Integration -linjan kurssit antavat opiskelijalle tiiviin, mutta monipuolisen tietopaketin Euroopan integraation ja Euroopan unionin historiasta. EU:n toimintamekanismien, samoin kuin koko eurooppalaisen integraatiokehityksen historian sekä ilmiön taustalla vaikuttavien eri tekijöiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen on tänä päivänä keskeistä myös monenlaisissa työtehtävissä.
 
Opintokokonaisuus tarjoaa erilaisia vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opiskelijat voivat joko tehdä kokonaisuuden kursseista poliittisen historian aineopintojen erikoistumislinjan (A3, 20 op), tehdä siitä sivuaineen (vähintään 25 op) tai suorittaa yksittäisiä kursseja. Kurssien suorittamisjärjestys on vapaa.
 
Mikäli opintosuorituksia kertyy vähintään 25 op, joista 20 op tulee muodostua suoritetuista "Main Courses" -kursseista ja 5 op tai enemmän "Additional Courses" -kursseista (myös useamman kuin yhden kirjatentin suorittaminen "Additional Courses" -kursseina kohdasta A3.4.4 on mahdollista), sivuainekokonaisuuden ehdot täyttyvät. Mikäli opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden sivuaineen laajuisena, on kuitenkin huomoita, että hän ei voi käyttää sivuainekokonaisuuteen tulevia kursseja poliittisen historian aineopintojen erikoistumisopintoihin.
 
Varsinaisten kurssien lisäksi opintokokonaisuuden puitteissa järjestetään säännöllisesti erilaisia Euroopan integraation historiaan ja politiikkaan liittyviä seminaareja ja muita yleisötilaisuuksia. Ajantasaiset tiedot löytyvät parhaiten tietyn lukukauden opetusohjelman oman kotisivun kautta. Osalle opintokokonaisuuden kursseista saatetaan edellyttää ennakkoilmoittautumista. Tiedot ennakkoilmoittautumisesta on aina ilmoitettu verkossa ko. kurssin tietojen yhteydessä.
 
History and Politics of European Integration -opintokokonaisuuden opetus- ja suorituskieli on englanti. Opintojaksojen vastuulliset opettajat voivat perustellusta syystä antaa mahdollisuuden suorittaa tenttejä ja esseitä myös suomeksi, mutta suomenkieliset suoritukset ovat lähtökohtaisesti mahdollisia vain täydentävien kurssien tapauksessa.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta löydät englanninkielisiltä sivuilta.

Kysymykset ja yhteydenotot:

Yliopistonlehtori Mika Suonpää
Poliittinen historia
Publicum 
20014 TURUN YLIOPISTO
misuon@utu.fi

Vastaanotto: sopimuksen mukaan 

Opintokokonaisuuden sivustoa päivitetään säännöllisesti. Tietoja myös Opiskelu-sivustolta.​​​

Asiasana:
Tagit:

 es-banneri.jpg