in English
 
 
Matti Välimäki

Väitöskirjatutkija, VTM, HuK

 

Yhteystiedot

Eduskuntatutkimuksen keskus, Assistentinkatu 7, 20014 Turun yliopisto

029 450 3121                                                                                                mtaval@utu.fi​                                                                                            Twitter@mtaval ​

Academia.eduResearchgate, UTU R​esearch Portal​

 

Tutkimusalat

 • Maahanmuuttokeskustelun, -politiikan ja -lainsäädännön historiallinen muutos

 • Siirtolaisuus ja poliittinen keskustelu Suomessa ja Länsi-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana

 • Käsitteet ja määrittelyvalta julkisuudessa ja politiikassa

 

Meneillään oleva tutkimus

 
 • 'Suomalaisten puolueiden maahanmuuttopoliittisten näkemysten kehitys 1970-luvulta 2010-luvulle(Väitöstutkimus 2013-, rahoitus: Emil Aaltosen säätiö, Turun yliopiston yhteiskunta- ja käyttäytymisetieteiden tohtoriohjelma ja Turun yliopistosäätiö) 

  

Julkaisuja

Kansainvälisen suojelun hidas murtautuminen politiikan keskiöön. Pakolaispolitiikan ja lainsäädännön kehitys 1973-2015. Teoksessa Eveliina Lyytinen (toim.): ​Turvapaikanhakijat ja pakolaisuus SuomessaSiirtolaisuusinstituutti, 2018. (tulossa)
 
Suomi ja pakolaiset: Ensimmäinen vuosisata (1917–2017). SKHS Vuosikirja 2018. (tulossa)
 

Kansainvälisten muutosten puristuksessa. Keskustan, kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien pakolaispolitiikka 1973-2015Historiallinen aikakauskirja 3/2017.
 Kirja-arvostelu teoksesta Shahram Khosravi: Laiton matkaaja. Siirtolaisuus-Migration 1/2014.​ Siirtolaisuusinstituutti.
 
Maahanmuutto – politiikan arka aihe. Teoksessa Ville Pernaa & Erkka Railo (toim.): Jytky. Eduskuntavaalien 201​​1 mediajulkisuus. Kirja-Aurora, 2012.
 

Kamppailu julkisuuden hallinnasta. Yhdessä Erkka Railon kanssa. Teoksessa Ville Pernaa & Erkka Railo (toim.): Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Kirja-Aurora, 2012.

 

Vaalikevään media-agenda. Yhdessä Erkka Railon kanssa. Teoksessa Ville Pernaa & Erkka Railo (toim.): Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Kirja-Aurora, 2012.

 

Yhteinen julkisuutemme. Yhdessä Erkka Railon kanssa. Teoksessa Ville Pernaa & Erkka Railo (toim.): Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Kirja-Aurora, 2012.


Esitelmät ja opetus ym.

 • Esitelmä. 'Kansainvälisten muutosten puristuksessa. Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n pakolaispolitiikka 1973-2015', KULTVA-seminaari, Turun yliopisto, 13.12.2017.

 • 'Under pressure from international developments. Refugee politics of the Finnish Centre Party, the National Coalition and the SDP, 1973-2015', paper at the SSHA, Montreal, 2.-5.11.2017.

 • 'Contested Community in Northern Europe at the Beginning of the Age of Refugees. Finnish Parties, Public Debate and Immigration at the Turn of the 1990s.' Paper presented at the AASSC, Toronto, 29.-31.5.2017. 

 • Luento. 'Politisoituneita muuttoliikkeitä.' Uusia näkökulmia kylmään sotaan -kurssi. Poliittinen historia, Turun yliopisto. Kevät 2017.

 • Luento. 'Kansainvälisten paineiden puristuksessa. Suomi ja pakolaiset 1910-luvulta 2010-luvulle.' Suomalaisten maailmat -kurssi. Poliittinen historia, Turun yliopisto. Kevät 2017.​

 • Luento. 'Maailmansotien jälkeisiä siirtolaisuuspolitiikan kysymyksiä Länsi-Euroopassa.' Muuttoliikkeet, historia ja politiikka -kurssi. Poliittinen historia, Turun yliopisto. Kevät 2017.​ 

 • Luento. 'Suomalaisen pakolaispolitiikan kehitys 1970-luvulta 2010-luvulle.' Muuttoliikkeet, historia ja politiikka -kurssi. Poliittinen historia, Turun yliopisto. Kevät 2017. 

 • Luentosarjan opettaja. Muuttoliikkeet, historia ja politiikka. Poliittinen historia, Turun yliopisto, kevät 2017.

 • Työryhmän pj. ’Puolueet ja painostusryhmät muotoilemassa maahanmuutto- ja maahanmuuttajapolitiikkaa’. Liikkuvuus ja sukupuoli – Gendered Mobilities, Joensuu, 25.-26.11.2016.

 • Työryhmän pj. ‘Parties and pressure groups formulating migration and minority politics’. The 18th Nordic Migration Research Conference, Oslo, 11.–12.8.2016.

 • 'Finnish Parties and Integration in the 2010s'. Paper at The 18th Nordic Migration Research Conference, Oslo 11-12 August 2016.

 • Kesäkoulu. Summer School on Forced Migration and Asylum: A Multidisciplinary Approach. Bologna, 11.–16.7.2016

 • 'Nöyrä mutta hyökkäävä. Maahanmuuttovastaisten populistipuolueiden strategiat rasismisyytöksiin vastaamisessa valtavirtajulkisuudessa.' Paperi MEVI2016, Helsinki, 8.4.2016.

 • 'Contested Community in Northern Europe at the Beginning of the Age of Refugees. Finnish Parties, Public Debate and Immigration at the Turn of the 1990s.' Paper at the European Social Science History Conference, Valencia 30.3.-2.4.2016.

 • Luento. Immigration & Politics in Sweden and Finland’. Course: Europe and the other. Turun yliopisto, European Studies, 23.3.2016.

 • Työryhmän pj. ‘Puolueet ja painostusryhmät muotoilemassa maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikkaa. Politiikan tutkimuksen päivät, Helsinki, 10.-11.3.2016.

 • 'Kotoutuminen puolueiden 2010-luvun kannanotoissa'. Paperi Politiikan tutkimuksen päivillä, Helsinki 10.3.2016.

 • Luentosarjan opettaja.Näkökulmia siirtolaisuuteen kansallisena, alueellisena ja globaalina kysymyksenä’ -seminaari. Turun yliopisto, kevät 2016.

 • 'Turvapaikkajärjestelmän kolme pullonkaulaa'. Alio, Turun Sanomat 15.1.2016.

 • 'Contested Community in Northern Europe at the Beginning of the Age of Refugees. Finnish Parties, Public Debate and the Refugee Question at the Turn of the 1990s.' Paper at the SSHA Conference, Baltimore, 12.-15.11.2015.

 • 'Haastettu yhteisö pakolaisuuden aikakauden koittaessa. Suomalaisten puolueiden pakolaislinjaukset 1990-luvun taitteessa.' Paperi ETMU Days 2015, Rovaniemi 23.10.2015.

 • Työryhmän pj. ‘Parties and pressure groups formulating migration and minority politics’. ETMU Days 2015, Rovaniemi, 22.-23.10. 2015.

 • 'Politiikasta.fi -raati: Pakolaisuus' Asiantuntijaraadin jäsen, elokuu 2015.

 • Kesäkoulu. 11th Migration Summer School: ’Multiple Approaches to Migration: Challenges at Origin and Destination, European University Institute, Firenze, 22.6.–3.7.2015.

 • Esitelmä. 'Havaintoja 2015 vaalien maahanmuuttokeskustelusta'. Roundtable on Combating Racism and Intolerance in Finland -seminaari, YVV ja ECRI, Helsinki, 7.5.2015.

 • 'Populist Party Leaders' Attempts to Control Racism Accusations in the Media. A Comparative Analysis of the UKIP, the Finns Party and the Sweden Democrats.' Paper at the 2015 PSA Conference, Sheffield, 30.3.2015.

 • Luento. ‘Kevään 2015 eduskuntavaalien vaali-kampanjointi ja mediailmiöt’ -seminaari. Turun yliopisto, kevät 2015.

 • Esitelmä ja panelisti. ‘Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka julkisuudessa ja vaalikeskustelussa’. Euroopan  parlamentin tiedotustoimiston ja Euroopan muuttoliikeverkoston seminaari. Helsinki, 5.12.2014.

 • 'Perussuomalaisten maahanmuuttolinjausten haastaminen vuosien 2011 ja 2014 vaalien julkisessa keskustelussa'. Paperi ETMU Days 2014 -konferenssi, Helsinki, 23.10.2014.

 • 'Parties and immigration in the media coverage before the breakthrough of the nationalist populist True Finns party in the 2011 parliamentary elections in Finland'. Paperi at the 17th NMR Conference, Copenhagen, 13.8.2014.

 • Työryhmän pj. ‘Social media and processes of migration and integration’. The 17th Nordic Migration Research Conference, Kööpenhamina, 13.8.2014.

 • Luento. 'Suomen maahanmuuttopolitiikka ja media', Turun yliopisto, syksy 2014.

 • Luentosarjan koordinaattori. Asiaa politiikasta - Eurovaaliehdokkaiden puheenvuoro. Turun yliopisto, kevät 2014.

Asiasana:
Tagit: