in English
 
 
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksen hallinto

Laitosjohtaja

professori Olli Koistinen, p. 029 450 3048, 050 326 5058
 

Laitoksen varajohtaja

professori Maija Setälä, p. 029 450 2737, 040 518 9445
 

Laitosvalmistelija

Laitoskoordinaattori  Auli Kultanen-Leino

Oppiainevastaavat

Filosofia: tutkijatohtori Helena Siipi
Poliittinen historia: professori Louis Clerc
Valtio-oppi: yliopistonlehtori Antti Pajala

Opintosihteerit

Poliittinen historia ja valtio-opin perus- ja syventävät opinnot: Marja Heinonen

Filosofia, valtio-opin aineopinnot ja Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus CEAS: Hanna-Mari Salonen

Asiasana:
Tagit: