in English
 
 
Turun yliopiston moniammatillinen opetusklinikka

Opetusklinikan toiminta on moniammatillista - mukana ovat psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineet.

Opetuskäytäntönä on työnohjattuna tehtävä asiakastyö, sekä siihen tarvittavaa tieto- ja taitoperustaa rakentava luento-, seminaari- ja demonstraatio-opetus.

Opetusklinikan opetuskäytännöistä ja asiakas-/potilastyön prosesseista on mahdollisuus tehdä opinnäytetöitä.

Kouluttajina toimivat psykologian, sosiaalityön ja logopedian oppiaineiden opettajat, Oppimistutkimuksen keskuksen ja Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskuksen työntekijät sekä muut kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Kaikilla asiakas-/potilastyötä ohjaavilla opettajilla on myös vankka kokemus käytännön työstä.

Esitteet

ESITE_Päivitetty Moniammatillisen opetusklinikan asiakasesite ja linkki läheteinfoon.pdfMoniammatillisen opetusklinikan asiakasesite ja linkki läheteinfoon.pdf

Asiasana:
Tagit:

Yhteystiedot

​​Turun yliopisto
Yhteiskuntieteellinen tiedekunta
Psykologian ja logopedian laitos/psykologia
Assistentinkatu 7 (3. kerros)
20014 Turku