in English
 
 
Jatko-opiskelu

​Tohtorin tutkinnon keskeinen opintovaatimus on väitöskirjan kirjoittaminen ja julkinen puolustaminen. Jatkokoulutettavat osallistuvat tutkijaseminaareihin ja suorittavat sekä sosiaalityön opetusohjelmassa olevia, tiedekunnan tohtoriohjelman ja/tai yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) tarjoamia että vapaasti sovittavia muita väitöskirjatyötä tukevia opintoja.

Lisätietoa jatkotutkinnoista saa tiedekunnan sivulta.

Sosiaalityön erikoistumiskoulutus on sosiaalityöntekijänkelpoisuuden tuottaneen maisteritutkinnon pohjalta suoritettava ammatillisesti painotettu koulutus nimetyllä sosiaalityön erikoisalalla. Koulutukset sijoittuvat tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle omaksi koulutusmuodokseen.
 
Erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.
 
Erikoistumiskoulutus on opiskelijalle maksullista. Koulutusta koordinoi yliopistojen sosiaalityön yksiköiden muodostama valtakunnallinen yliopistoverkosto (SOSNET). Lisätietoa sosiaalityön erikoistumiskoulutuksesta saa SOSNETin sivuilta.
Asiasana:
Tagit: