in English
 
 
Opiskelijaksi

Sosiaalityön koulutukseen voi hakea korkeakoulujen yhteishaun sekä maisterihaun kautta

Sosiaalityöhön ei ole avoimen väylän hakua tai siirtohakua. Sosiaalityön oppiaineeseen ei oteta pääaineenvaihtajia tiedekunnan sisältä vaan opiskelijavalinta tapahtuu vain yhteishaun tai maisterihaun kautta.

 

Sosiaalityön opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia opiskelusta Turun yliopistossa ja Turussa asumisesta

 Miksi sosiaalityötä kannattaa mielestänne opiskella?

”Sosiaalityö on ajankohtaisessa asemassa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta toteuttaessa.”

”Sosiaalityön korkeakoulututkinto antaa sosiaalityöntekijän pätevyyden ja hyvän pohjan lähteä työskentelemään erilaisissa tehtävissä tai erikoistumaan.”

”Antaa laajan kirjon eri toiminta-aloja joissa voi työskennellä.”

”Sosiaalityö aineena avaa toisen maailman todellisuuteen, joka ei ole joka päivä nähtävissä.”

”Mahdollisuus työskennellä vauvasta vaariin, julkisella sektorilla tai yksityisellä”

”Sosiaalityötä kannattaa mielestäni opiskella koska kyseessä on ala, joka on ehkä lähempänä toista ihmistä kuin mikään muu ala. Sosiaalityö on oikeastaan ala, jota lähtevät opiskelemaan vain ne ihmiset jotka ovat oikeasti kiinnostuneet aiheesta, toisista ihmisistä ja heidän auttamisestaan.”

”Sosiaalityössä vastataan ruohonjuuritasolla yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Sosiaalityötä opiskelee hyvin monenlaisia ihmisiä, joita kuitenkin ajaa sama halu nähdä ja tunnistaa yhteiskunnallisesti eriarvoisuus ja tukea eriarvoisessa asemassa olevien edistystä tasa-arvoisempaan asemaan yhteisössä.”

”Sosiaalityö on tärkeä ala nyt ja tulevaisuudessa ja minusta on mielenkiintoista opiskella ammattiin, jossa voi oikeasti yrittää parantaa ihmisten elämänlaatua.”

 

Miltä opiskelu on tuntunut? Onko se vastannut odotuksianne?

”Opiskelu on yllättävän monipuolista ja käytännönläheistä.”

”Sosiaalityön opiskelu on hyvin avartavaa; alalla opiskellaan hyvin monipuolisesti eri alojen tutkimusta laki- ja valtio-opin tutkimuksesta psykologiaan ja monikulttuurisuustutkimukseen. Opiskelu on ollut hauskaa ja mielekästä.”

 

Millaiset odotukset teillä on työelämän suhteen?

”Työllisyystilanne on hyvä, tällä hetkellä sosiaalityöntekijöistä on pulaa. Ala on muutoksessa ja uusille ideoille ja ennakkoluulottomuudelle on tilausta. Odotan työn olevan haastavaa, osin raskasta ja turhauttavaakin, mutta kiinnostavaa. Työyhteisöt vaikuttavat olevan mukavia ja kannustavia.”

”Sosiaalityön työkenttä on hyvin laaja asiakaskunnan monipuolisuudesta johtuen, mutta myös sosiaalipalveluiden kentän näkökulmasta.”

”Sosiaalityöntekijä ja sosiaalityö itse eivät ole koskaan valmiita, joten oppiminen ja kehittäminen jatkuvat työelämässä.”

 

Mitä mieltä olette Turun yliopistosta ja opiskelusta Turussa?

”Turun yliopisto on mukavan yhteisöllinen yliopisto, jossa on jouhevaa luoda kontakteja opiskelijoiden kuin henkilökunnan kanssa.”

”Turun yliopistolta on hyvät verkostot työelämään.”

”Opiskelu on ollut hyvin hauskaa!”

”Turku on ihana opiskelukaupunki, ja sosiaalityöntekijäopiskelijan kannalta antoisa. Turku antaa mahdollisuudet monenlaiselle opiskelijaelämälle, mutta myös mahdollisuuksia laajentaa ja spesifioida omia opintoja. Turussa sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka kulkevat käsi kädessä ja tuntuu, että mahdollisuudet opiskella rakenne- sekä johtotason sosiaalityötä ovat Turussa hyvät.”

”Helppo saada kavereita myös muilta aloilta!”

”Hyvin yhteisöllistä, paljon yhteisiä kulttuuri ja hyvinvointi tapahtumia.” 

”Hyvät liikuntamahdollisuudet.”

”Pidän Turun yliopistoa kivana opiskelupaikkana ja varsinkin Turku asuinpaikkana näin muualta tulleelle on mielestäni ihana ja olen viihtynyt erittäin hyvin.”

 

Mitä muita tärkeitä asioita haluaisitte sanoa uusille opiskelijoille?

”Tiedon jano kasvaa tiedon lisääntyessä, joten pysy uteliaana!”

”Sosiaalityö on tärkeää työtä ja äärettömän mielenkiintoinen oppiaine”

”Sosiaalityön lisäksi voi opiskella myös paljon muita kiinnostavia aineita sivuaineina.”

 

 


Asiasana:
Tagit: