in English
 
 
Sosiaalityöntekijän pätevyys

Sosiaalityöntekijän ammatillisesta kelpoisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilöille, jotka ovat suorittaneet Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistamisesta ja nimikesuojauksen rekisteröinnistä löytyy lisätietoa Valviran sivuilta. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä on tullut voimaan 1.3.2016.  

Ennen lain voimaan tuloa valmistuneet voivat tilata maksullisen  jäljennöksen tutkintotodistuksestaan osoitteesta arkisto@utu.fi. Lisätietoa saa yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. 

29.11.2016 lähtien sosiaalityön VTM-tutkinnon suorittaneiden tutkintotodistusten tiedot siirretään automaattisesti Valviran käytössä olevaan VIRTA-tietokantaan. Tämän jälkeen valmistuneiden ei siis tarvitse liittää tutkintotodistusta ammattioikeushakemuksensa liitteeksi. Lisätietoa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköisestä asioinnista.

 


Asiasana:
Tagit: