in English
 
 
Sosiaalityön opiskelu

Tutkimuksen ja opetuksen painopisteet

 
Opetuksen tavoitteena on sosiaalityön teoreettinen, käytäntöorientoitunut ja tutkimuksellinen asiantuntijuus. Koulutukseen sisältyy vahva tutkimusmenetelmien opetus sekä perehdyttäminen tieteelliseen työskentelyyn.

Sosiaalityön tutkimuksessa ja opetuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys, eriarvoisuus ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimukseen liittyy myös monipuolista kansainvälistä yhteistyötä.
 
Sosiaalityön käytännönopetus
 
Käytännönopetusta tarjotaan sekä kandidaatin että maisterin tutkinnoissa. Sosiaalityön käytännönopetusta toteutetaan työmenetelmien ja –käytäntöjen opetuksena sekä moniammatillisena klinikkaopetuksena. Turun yliopiston moniammatillisen klinikkaopetuksen tavoitteena on luoda aitoon asiakastyöhön pohjautuva oppimis- ja opetusympäristö, joka keskittyy lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tutkimukseen, neuvontaan ja kuntoutukseen. Kouluttajina toimivat sosiaalityön, psykologian ja logopedian opettajat, sekä muut kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Klinikkajaksot opiskelijat suorittavat ns. käytännön kenttäharjoittelun oppiaineen hyväksymässä sosiaalialan toimintayksikössä. Kenttäjakso toimii hyvänä väylänä työelämään.
 
 
Huom! Opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettu sisältö on siirretty laitoksen ja sosiaalityön oppiaineen intranet-sivuille.
Asiasana:
Tagit: