in English
 
 
Opinnot

Yleistä opinnoista

Yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12, kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Opiskelu Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineessa on päätoimista.

 

Pääaineen opinnot

Kandidaatin tutkinnon (VTK) laajuus on 180 opintopistettä ja maisterin tutkinnon (VTM) 120 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on 3 vuotta ja maisterin tutkinnon 2 vuotta.

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen sinä vuonna, kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.

  
 
Huom! Opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettu sisältö on siirretty laitoksen ja sosiaalityön oppiaineen intranet-sivuille.
Asiasana:
Tagit: