in English
 
 

Sosiaalityön opetus eriytyi sosiaalipolitiikasta omaksi oppiaineekseen 1.1.2000. Sitä ennen vuodesta 1986 alkaen sosiaalityötä opetettiin sosiaalipolitiikan suuntautumisvaihtoehtona.

Turun yliopiston sosiaalityöoppiaineesta on 15 vuoden kuluessa (tilanne loppuvuodesta 2015) valmistunut 250 maisteria, yhdeksän lisensiaattia ja kahdeksan tohtoria. Vuoden 2014 pääsykokeessa oppiaineen sisäänotto kaksinkertaistettiin, ollen nyt 32 opiskelijaa per vuosi. Lisäksi uusia opiskelijoita tulee oppiaineeseen myös muiden väylien kautta. Volyymit tulevat näkymään lähivuosina valmistuvien lukumäärän huomattavan kasvuna.

Oppiaineessa työskentelee nykyisin kaikkiaan noin 20 henkilöä. Oppiaineessa tehdään tiivistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä sosiaalipolitiikkaoppiaineen kanssa.

Sosiaalityön professorit Turun yliopistossa kautta aikain:

Katja Forssén (2001-)

Leo Nyqvist (2014-)

Merja Anis (2015-)

Asiasana:
Tagit: