in English
 
 
Lasten maailmat - Children's worlds
Hankkeen esittely
 
  • Lasten maailmat -tutkimuksen tarkoituksena on parantaa lasten hyvinvointia luomalla tietoisuutta lasten, heidän vanhempiensa ja yhteisöjensä välille sekä mielipidevaikuttajien, päättäjien, ammattilaisten ja julkisen yleisön välille. 
  • Tutkimus pyrkii keräämään yhtenäisen ja edustavan aineiston lasten elämästä ja päivittäisistä toiminnoista, heidän ajankäytöstään ja erityisesti heidän omista näkemyksistään ja arvioistaan koskien hyvinvointia.
  • Tutkimus lasten kokemuksista ja maailmoista mahdollisimman monessa maassa pyrkii edistämään tietoisuutta heidän hyvinvoinnistaan ja elämäntilanteistaan sekä vaikuttamaan hallitusten politiikkaan ja palveluihin. 
  • Tutkimuksessa on käynnissä 3. aallon aineistonkeruu, johon osallistuu yli 40 kulttuurisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti toisistaan poikkeavaa maata eri puolilta maailmaa. Suomesta tutkimukseen osallistuu 29 kuntaa Manner-Suomen kaikista neljästä suuralueesta. Tutkimukseen tavoitellaan 1000 oppilasta luokka-asteilta 2, 4 ja 6.
 
Hankkeen tarkoitus
 
Hankkeen tarkoituksena on edistää lasten oikeuksia ja rakentaa hyvää lapsuutta ja lasten tulevaisuutta. Lapset tarvitsevat elinympäristön, missä heidän elämänsä tuntuu hyvältä ja heitä kannustetaan tuomaan parhaat puolensa esille.
 
Paras tapa edistää yllä mainittuja asioita, on kysyä lasten omia mielipiteitä ja näkemyksiä hyvinvoinnista. Tämä onnistuu parhaiten kysymällä lapsilta suoraan ja antamalla heidän arvioida oma hyvinvointinsa.
 
Hankkeen historia
 
Tutkimuksen kansainvälinen yhteistyö käynnistyi vuonna 2009, jolloin ryhmä tutkijoita, pääosin Kansainvälisestä Lapsi-Indikaattorien yhdistyksestä (International Society for Child Indicators) kokoontui Genevessä UNICEFIN isännöimänä. Ryhmä oli yksimielinen siitä, että tällä kyselytutkimuksella saadaan kerättyä tärkeää tietoa kansainvälisesti lasten elämästä. Yksi tapaamisen aikaansaannoksista oli kyselytutkimuksen ensimmäinen versio.  Ensimmäinen versio kyselystä testattiin ja kokeiltiin kesällä ja syksystä 2010 seuraavissa maissa – Brasilia, Englanti, Saksa, Honduras, Israeli, Palestiina ja Espanja.
 
Tutkimusryhmä tapasi joulukuussa 2010 uudestaan. tapaamisen perusteella tuotettiin kyselylomake, joka pilotoitiin vuoden 2011 alussa Saksassa, Palestiinassa, Romaniassa, Etelä-Afrikassa, Espanjassa ja Turkissa.
 
Loppuvuodesta 2011 valmistettiin lopullinen kysely 8-, 10- ja 12-vuotiaille.
 
Kyselyä on käytetty sen jälkeen 14 maassa. Nämä maat olivat Algeria, Brasilia, Canada, Chile, Englanti, Israel, Nepal, Romania, Ruanda, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Espanja, Uganda ja Yhdysvallat. Yli 34 500 lasta on osallistunut  tähän ensimmäiseen aineistonkeräysaaltoon.
  
lasten maailma en.png
>> Hankkeen englanninkieliset sivut:
 
 

Suomen osatutkimuksen vastuuryhmä
  • tutkimusvastaava, dosentti Leena Haanpää (sosiaalityö)
  • tohtorikoulutettava Enna Toikka (sosiaalityö)
  • erikoistutkija Piia af Ursin (kasvatustieteet)
  • statistikko Anne Kaljonen (biostatistiikka) 

>> Julkaisut


Lisätietoja:
Leena Haanpää
Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö
leena.haanpaa[at]utu.fi

sekä
lastenmaailmat[at]utu.fi
 

​​
Asiasana:
Tagit: