in English
 
 
Turun työtieteiden keskus

Synergiaa rajat ylittäen: Tutkimus ja työelämä kohtaavat

Työelämän tämän päivän ja tulevaisuuden haasteet ja kysymykset asettuvat monen tieteenalan alueille. Tarvitsemme eri tutkimusalueiden välistä yhteistyötä​ uuden tutkimustiedon aikaansaamisessa. Turun työtieteiden keskus pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen ja tuottamaan työelämän asiantuntijoiden käyttöön monipuolista tutkittua tietoa.

Turun työtieteiden keskus, Turku Centre for Labour Studies, TCLS on monitieteinen työelämäasioihin keskittyvä asiantuntijaverkosto. Verkostossa ovat mukana kaikki Turun yliopiston tiedekunnat ja Åbo Akademi sekä useita työelämään liittyviä keskeisiä sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteistyötahoja.

Keskus perustettiin v. 2011 oikeustieteellisen tiedekunnan yhteyteen. Johtajana toimi työoikeuden professori Martti Kairinen. Sittemmin v. 2013 keskus siirtyi Turun kauppakorkeakoulun Johtamisen ja yrittäjyyden laitokselle. Johtajana on siitä alkaen toiminut professori Anne Kovalainen.

​Toimintamme ydin

Edistämme työelämän teemoihin kohdistuvaa, erityisesti useita tieteen- ja asiantuntijuusaloja käsittävää tutkimus-, opetus- ja kehittämistyötä sekä tutkimustiedon välittämistä mm. avoimin yleisöseminaarein.
 
Tavoitteenamme on saavuttaa tieteenalojen rajat ylittävällä asiantuntijoiden verkostomaisella yhteistoiminnalla merkittäviä synergiaetuja ja vaikuttavuutta.
 

Tulossa neljäs kansainvälinen monitieteinen työn ja työelämätutkimuksen WORK-konferenssi


Merkitse jo kalenteriisi. TERVETULOA!

Lisätietoa www.work2019.fi

 
 

Asiasana:
Tagit:

 

 Ajankohtaista

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript