in English
 
 
Hakeminen ja valinnat

Monitieteinen työelämään valmentava opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-40
opintopistettä. Opinnot koostuvat Turun yliopiston eri tiedekuntien ja Turun kauppakorkeakoulun, Åbo Akademin sekä Työterveyslaitoksen tarjoamasta opetuksesta.


Pakolliset opintojaksot (14 op):

 • Työelämä ja työhyvinvointi
 • Työoikeuden perusasiat
 • Työmarkkinat ja työpolitiikka
 • Henkilöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja käytänteet
 • Työelämän ajankohtaisseminaarit
Valinnaiset opintojaksot (11-26 op):
 • Johtamisen ja organisoinnin opintoja
 • Oikeustiedettä
 • Aikuiskasvatustiedettä
 • Tietojärjestelmätiedettä
 • Psykologiaa
 • Sosiologiaa
 • Vuorovaikutustaitoja


Turun työtieteiden keskuksen koordinoima opintokokonaisuus
antaa perustutkinto-opiskelijoille työelämävalmiuksia asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin sivuaineopinnoiksi täydentämään kunkin omaa maisteritutkintoa.

Opintoihin voi hakea kun edeltäviä opintoja on suoritettu vähintään 120.

Opintokokonaisuuden (väh. 25 op) suorittamisesta saa erillisen diplomin.
 
Työelämän ja henkilöstöasioiden -opintokokonaisuuteen on ollut vuosittain yli 100-200 hakijaa, joista opintoihin valitaan noin 60 opiskelijaa.
 
Vuoden 2017 haku oli avoinna 8.5.- 26.5.2017. 

• Opiskelijan kiinnostus opintoihin

• Opintojen arvioitu merkitys opiskelijalle

• Opintojen etenemisen suunnitelma (Tyhen HOPS)

 

Valinnat 2017

Hakijoita oli 122. Valinnoista on ilmoitettu valituille. 
____

Koordinaattori Eija Vuorio, tyhe@utu.fi, 040 162 0380 .

Asiasana:
Tagit:
 

 Tyhe 2017 Valinnat

 
 

 Tyhen opetussuunnitelma

 
2016-2018 (linkki) (Mahdollisuus pieniin muutoksiin keväällä 2017)