in English
 
 
Opiskelijalle

Monitieteinen opintokokonaisuus

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus on koottu monitieteisesti Turun työtieteiden keskuksen, Turun yliopiston tiedekuntien, kauppakorkeakoulun, Åbo Akademin ja Työterveyslaitoksen opintojaksoista. Kaikki muut paitsi Työtieteiden keskuksen itse toteuttamat kurssit järjestetään muiden tiedekuntien tai oppiaineiden toimesta. 

Työtieteiden keskus koordinoi opiskelijavalintaa, opintoja kokonaisuutena sekä tiedottaa opiskelijoita kurssien sisällöistä ja aikatauluista. Työtieteiden keskus vastaa myös kokonaisuusmerkinnän antamisesta.

Monitieteisyyden tavoitteena on edistää akateemisen koulutuksen monialaisuutta ja työelämärelevanssia. Monitieteiset opinnot antavat opiskelijalle sekä teoreettisiä että käytännöllisiä valmiuksia toimia mm. erilaisissa esimies-, johtamis- ja henkilöstötehtävissä.

 

Opintojen rakenne

Opiskelija suorittaa pakollisia opintoja 14 opintopistettä. Tämän lisäksi opiskelija voi vapaasti  valita 11-26 opintopisteen edestä valinnaisia opintojaksoja.

 

Pakolliset opintojaksot, joita suoritetaan 14 op, ovat

  • Työelämä ja työhyvinvointi, 3 op
  • Työoikeuden perusasiat, 3 op
  • Työmarkkinat ja työpolitiikka, 3 op
  • Henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja käytänteet, 3 op
  • Työelämän ajankohtaisia aiheita, 2 op

Lue lisää

 

Opintojen suorittaminen

Infotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2018 klo 16-17.
Opinnoista ja niiden suorittamisesta pidetään joka syksy infoluento Tyhe-opintoihin valituille uusille opiskelijoille. Tietoa opinnoista, ohjeista ja lomakkeista ylläpidetään myös sähköisessä Moodle-oppimismpäristössä.

Opintojen suorittamiseksi myönnetään kahden vuoden opinto-oikeus. Opinnoille voi hakea tarvittaessa jatkoaikaa opintosihteeriltä.  Opintoja voi jatkaa myös tutkinnon täydentäjänä.

Lue lisää


FAQ - Tutustu myös sivupalkista löytyvään usein kysytyt kysymykset -tiedostoon.
 

Mikäli teet opintoja Turun yliopiston ja Åbo Akademin välillä, muista Joo-oikeus

Lue lisää  Asiasana:
Tagit:
Katso myös