in English
 
 
Opiskelijalle

Monitieteinen opintokokonaisuus

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus on koottu monitieteisesti Turun työtieteiden keskuksen, Turun yliopiston tiedekuntien, kauppakorkeakoulun, Åbo Akademin ja Työterveyslaitoksen opintojaksoista. Kaikki muut paitsi Työtieteiden keskuksen itse toteuttamat kurssit järjestetään muiden tiedekuntien tai oppiaineiden toimesta. 
 
Työtieteiden keskus koordinoi opiskelijavalintaa, opintoja kokonaisuutena sekä tiedottaa opiskelijoita kurssien sisällöistä ja aikatauluista. Työtieteiden keskus vastaa myös kokonaisuusmerkinnän antamisesta.
 
Monitieteisyyden tavoitteena on edistää akateemisen koulutuksen monialaisuutta ja työelämärelevanssia. Monitieteiset opinnot antavat opiskelijalle sekä teoreettisiä että käytännöllisiä valmiuksia toimia mm. erilaisissa esimies-, johtamis- ja henkilöstötehtävissä.
 

Opintojen rakenne

 

Opiskelija suorittaa pakollisia opintoja 14 opintopistettä. Tämän lisäksi opiskelija voi vapaasti  valita 11-26 opintopisteen edestä valinnaisia opintojaksoja.

 

Pakolliset opintojaksot, joita suoritetaan 14 op, ovat

 • Työelämä ja työhyvinvointi, 3 op
 • Työoikeuden perusasiat, 3 op
 • Työmarkkinat ja työpolitiikka, 3 op
 • Henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja käytänteet, 3 op
 • Työelämän ajankohtaisia aiheita, 2 op

Valinnaisiin kursseihin, joita suoritetaan 11-26 op, sisältyy

 • Turun kauppakorkeakoulun kursseja
 • Oikeustiedettä
 • Aikuiskasvatustiedettä
 • Psykologiaa
 • Sosiologiaa
 • Sosiaalipolitiikkaa
 • Informaatioteknologiaa
 • Taloushistoriaa
 
Osalle valinnaisista kursseista on kiintiöitä, joissa etusijalla ovat pitkällä Tyhe-opinnoissaan olevat opiskelijat. Mikäli opiskelija on kuitenkin jo suorittanut kokonaisuuteen tarvittavat 25 opintopistettä, menevät edelle ne, joilla kokonaisuus on kesken.
 

Opintojen suorittaminen

Opinnoista ja niiden suorittamisesta pidetään joka syksy infoluento Tyhe-opintoihin valituille uusille opiskelijoille. Tietoa opinnoista, ohjeista ja lomakkeista ylläpidetään myös sähköisessä Moodle-oppimismpäristössä.

Opintojen suorittamiseksi myönnetään kahden vuoden opinto-oikeus. Opinnoille voi hakea tarvittaessa jatkoaikaa opintosihteeriltä.  Hakulomakkeen löydät Moodlesta. Opintoja voi jatkaa myös valmistumisen jälkeen ilmoittautumalla Opiskelija- ja hakijapalveluihin tutkinnon täydentäjäksi (Tyhe-kokonaisuuteen tulevat kurssit on kuitenkin jätettävä tutkinnon ulkopuolelle, jotta kokonaisuusmerkintä pystytään antamaan.)
 
Opintojaksot ovat tasoltaan aine- ja syventäviä opintoja. Koska kurssit ovat  vaativia, on mielekästä, että Tyhe-opiskelijat ovat omissa opinnoissaan vähintään kandivaiheessa.
 
Opintojaksojen tiedotus Tyhe-opiskelijoiden osalta hoidetaan keskitetysti Moodlessa sekä sähköpostilistan kautta.  Tiedekuntien erilaisista toimintatavoista ja aikatauluista johtuen kaikkia luentoaikatauluja ei aina voida päivittää samaan aikaan. Moodlesta löytyy myös Turun työtieteiden keskuksen itse järjestämien kurssien luentomateriaali. Valinnaisten kurssien luentodiojen julkaisusta huolehtii koulutuksen järjestäjä omalla foorumillaan.
 
Tentti-ilmoittautuminen tehdään aina kurssin järjestävän tahon mukaisesti: Mikäli käyt kasvatustieteen kurssia, löydät tentti-ilmoittautumisen kasvatustieteiden tiedekunnan alta. Turun työtieteiden keskuksen tentti-ilmoittautumiset löytyvät kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaineen tenttien yhteydestä ja järjestetään sähköisinä tentteinä.
 
Opiskelija vastaa itse tarvittavien kurssien suorittamisesta kokonaisuutta varten. Mikäli jokin Tyhen opetussuunnitelmaan kuuluva opintojakso kuuluu opiskelijan opintorekisteriotteella toiseen opintokokonaisuuteen, sitä ei voida lukea osaksi tätä kokonaisuutta. Myös valmistumisen jälkeen tutkinnontäydentäjinä Tyhen loppuun suorittavien tulee huomoida, että kokonaisuutta ei voida koota opintorekisteriotteelle, mikäli kursseja on jo sisällytetty tutkinnon osaksi. Huom. Kauppakorkeakoulun opiskelijat noudattavat kauppakorkeakoulun toimintatapaa, eli opintojaksot voivat olla osa useampaa kokonaisuutta tietyin ehdoin.
 
Kun opiskelija on suorittanut tarvittavat opinnot, hän voi hakea kokonaisuusmerkintää. Hakulomake löytyy Moodlesta. Kokonaisuusmerkinnän myötä opintorekisteriotteella erillisinä näkyvät suoritukset kootaan yhdeksi Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuudeksi.

FAQ - Tutustu myös sivupalkista löytyvään usein kysytyt kysymykset -tiedostoon.
 

Mikäli teet opintoja Turun yliopiston ja Åbo Akademin välillä, muista Joo-oikeus

Mikäli Turun yliopistolla kirjoilla oleva opiskelija suorittaa Åbo Akademin järjestämän kurssin, hänen tulee hakea opintojaksoa varten myös Joo-oikeus. Joo-oikeutta haetaan Joopas-palvelussa, jossa lomakkeen täyttäminen vie noin 15 minuuttia. Tarkistahan omasta tiedekunnastasi mahdolliset rajaukset Joo-oikeuksien hakuajoissa.

Mikäli Åbo Akademin opiskelija tulee valituksi Turun yliopiston järjestämään Tyhe-opintokokonaisuuteen, hänen tulee hakea Joo-oikeus Joopas-palvelun kautta. Hakemus tulee osoittaa Turun yliopiston kauppakorkeakoululle, johtamisen laitokselle. Samalla hakemuksella voi hakea Joo-oikeuden koko opintokokonaisuudelle.

Tarvittaessa voit aina tiedustella Joo-oikeuteen liittyviä kysymyksiä oman tiedekuntasi opintoneuvojalta tai Joo-oikeusasioista vastaavalta henkilöltä.

Asiasana:
Tagit:
Tämän WWW-osan näyttäminen ei onnistu. Suorita vianmääritys avaamalla WWW-sivu Microsoft SharePoint Foundation -yhteensopivassa HTML-editorissa, kuten Microsoft SharePoint Designerissa. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä WWW-palvelimen järjestelmänvalvojaan.


Korrelaatiotunnus:31146a9e-70a5-a0d3-e9a3-87e8aa365088