in English
 
 
YH0000023 Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin, 2 op
Työelämän moninaisuuden hahmottaminen kehittää asiantuntijuuttasi oman erityisalasi lisäksi. Työhyvinvointiin ja työterveyteen vaikuttavien osa-alueiden tiedostaminen auttaa ennakoimaan työsuhteen varrella eteen tulevia tilanteita ja tekemään valintoja työyhteisössä toimiessa. Työntekijän hyvä psyko-fyysis-sosiaalinen toimintakyky on edellytys menestyvälle organisaatiolle. Työkykyisten ja hyvinvoivien yksilöiden vaikutus on merkittävä myös laajemmin taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.  
 

Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin -opintojakso lähestyy työelämän ja työhyvinvoinnin aiheita käsitteellisesti, teoreettisesti ja käytännön esimerkein.

Opintojaksoa tarjotaan kaikille Turun yliopiston eri tiedekuntien eri vaiheessaan oleville perustutkinto-opiskelijoille. Opinnot soveltuvat hyvin myös jatko-opiskelijoille. Tarkistathan opintopisteiden sijoittumisen omaan jatko-tutkintoosi omasta tohtoriohjelmastasi/tiedekunnastasi.

 

Vastuuopettaja: Dosentti Jyrki Liesivuori, Tulevaisuuden teknologioiden laitos, Turun yliopisto
Järjestäjä: Turun työtieteiden keskus, TCLS

 
Toteutustavat ja päivät:
Interaktiivinen opetus 14 h ja ryhmätyö 4 h (opiskelijat jaettuna pienryhmiin).
10.4.-11.4.2018 ja 18.4.-19.4.2018
. Ks. tarkempi ohjelma.

Suoritustavat:
Oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen. Pakollinen ryhmätyö Learning Cafe -periaatteella ja työn esittäminen.
 

Ilmoittautuminen 2.4.2018 mennessä:
Kurssille otetaan 80 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 2.4.2018 mennessä linkkiin https://link.webropolsurveys.com/S/D162AF41C9098FE3 .

Myös henkilökunta (10 kiintiö) voi ilmoittautua po. linkkiin.


Lisätiedot

Ohjelmaesite, ajat ja paikat. Opintosihteeri: tyhe@utu.fiKevat2018_Esite_YH0000023 (2).pdf​Kevat2018_Esite_YH0000023 (2).pdfKevat2018_Esite_YH0000023 (2).pdf

Asiasana:
Tagit: