in English
 
 
Yhteistyökumppaneille

Työelämälähtöistä opetusta

Haluamme edistää akateemisen koulutuksen monialaisuutta ja työelämärelevanssia. Työelämä tarvitsee monipuolista työelämän ja henkilöstöasioiden osaamista.

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus, Tyhe

Monitieteinen opintokokonaisuus antaa opiskelijalle käytännön työelämävalmiuksia omaa tutkintotaustaa laajemmin. Käytännön tavoitteena on kouluttaa aiempaa monipuolisemmin työelämän ilmiöitä ymmärtäviä ja hallitsevia työasiantuntijoita yritysten, julkisen sektorin organisaatioiden ja järjestöjen palvelukseen. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia työelämän tutkimukseen.
Opintokokonaisuus sisältää Turun työtieteiden keskuksen, Turun yliopiston eri tiedekuntien, Turun kauppakorkeakoulun sekä Työterveyslaitoksen ja Åbo Akademin opetusta. Opinnot soveltuvat sivuineeksi.
Opintokokonaisuuteen kuuluu useita opintojaksoa, joista opiskelijat suorittavat pakollisia opintoja 14 opintopistettä ja valinnaisia opintoja vähintään 11 opintopistettä. Tavoitteena on, että opiskelija saa monen eri tieteenalan näkökulmasta teoreettisia, käsitteellisiä ja käytännön valmiuksia liittyen henkilöstö- ja työelämätyöhön. Opintojaksojen näkökulmia ovat mm. sosiologia, työoikeus, työ- ja organisaatiopsykologia, työterveys ja työhyvinvointi sekä johtaminen ja organisointi. 
 
 
Haku työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuteen on loppukeväällä. Vuosittain valitaan 60 opiskelijaa.  Valituille myönnetään opinto-oikeus kahdeksi vuodeksi.  
 
Opintokokonaisuutta kehitetään jatkuvasti mm. palautejärjestelmän avulla. Tavoitteena on mahdollisimman monipuolisesti työelämä- ja henkilöstöasioita ajantasaisesti käsittelevä kokonaisuus.
Asiasana:
Tagit: