in English
 
 
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus (Tyhe)
Työelämän monimuotoistuessa ja muuttuessa työelämän ja henkilöstöasioiden osaamisen tarve on lisääntynyt.  Akateemisen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat usein erilaisiin johtamis- ja asiantuntijatehtäviin ja henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin sekä sellaisiin johto- tai asiantuntijatehtäviin, joissa tarvitaan työelämän asioiden laaja-alaista hahmottamista, osaamista sekä käytäntöjen ymmärtämistä.
 
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuutta on järjestetty Turun yliopistossa vuodesta 2009 ja niitä koordinoi Turun työtieteiden keskus.
 
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 – 40 opintopistettä ja se koostuu Turun yliopiston eri tiedekuntien, Turun kauppakorkeakoulun sekä Åbo Akademin tarjoamasta opetuksesta. Lisää työelämärelevanssia saamme vierailevilta työelämän asiantuntijaluennoitsijoilta. Opinnot soveltuvat yliopistojen perustutkintoja opiskeleville sivuaineeksi.
 
Opintokokonaisuudessa tarkastellaan usean eri tieteenalan lähtökohdista erilaisia henkilöstökysymyksiä sekä henkilöstöä osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Kantavana tavoitteena on perehdyttää opiskelija analysoimaan, ymmärtämään ja hallitsemaan työelämään ja henkilöstöön liittyviä kysymyksiä ja asioita. Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelijalla on teoreettiset, käsitteelliset ja käytännön valmiudet tarkastella mm. seuraavia teemoja ja asioita:
 
•työelämä ja työhyvinvointi
•työoikeus
•työelämän perustietous
•henkilöstöjohtaminen
•johtaminen ja organisointi
•elinikäinen oppiminen
•työelämän ajankohtaisteemat.

 
​​​​
Asiasana:
Tagit: tyhe;henkilöstöopinnot;