in English
 
 
Tutkimushankkeita verkoston piirissä

KAUPPATIETEET JA TULEVAISUUDEN TUTKIMUS


SWiPE -Fiksu työ alustatalouden aikakaudella (Anne Kovalainen)

GEM-Global Entrepreneurship Monitor  (Anne Kovalainen)

Gendered Economy Embedded in Equality (Anne Kovalainen

ViBu - Virtual Teams in International Business  (Timo Lainema)

Työinformatiikan tutkimus (Antti Tuomisto)

Verkkoliiketoiminta (Jonna Järveläinen)

Terveydenhuollon tietojärjestelmät (Reima Suomi)

Agile- ketterät liiketoimintaa edistävät yhteiskehittämisen käytännöt (Ulla Hytti)

Knowledge Governance (Anne Kovalainen)

DESI2 -Entrepreneurial renewal and design thinking in the organisational renewal (Jarna Heinonen)

Ace- akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina

UTUA- Luo itsellesi uusi tulevaisuus, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Bastu- Yrittäjien ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yrityskehittämö

Osaamispolkuja tulevaisuuteen (OSATA)

HUMANISTISET TIETEET

Social Science for the C21st (Funded by the FiDiPro programme, Academy of Finland 2015–2019) ( Lisa Adkins,  Mona Mannevuo)

Akateemisen feminismin aikajanat Suomessa (Marianne Liljeström)

Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi (Marja-Leena Honkasalo)

LÄÄKETIETEET

Finnish Retirement and Aging study (FIREA) (Sari Stenholm)

Työterveyshuollon ja työlääketieteen tutkimuksia
(Tuula Putus)
 
BioHealth - From Computational Biology and Medical Informatics to Health and Wellbeing
(Tapio Salakoski and Ion Petre)

MATEMAATTISET- JA LUONNONTIETEET

Informaatioteknologian tutkimus (Jouni Isoaho)

Valmiina työlämään -koulutushanke (Jouni Isoaho)

OIKEUSTIETEET

Occupational safety crimes and corporate criminal liability in Finland

REBUS - Towards relational business practices

YHTEISKUNTATIETEET

Social policy and innovation - ImPRovE

Muuttuva Salo - casetutkimus äkillisen rakennemuutoksen vaikutuksista (Minna Ylikännö)

Nuori aikuisuus sosiaalisena riskinä - syrjäytymisen vastainen SOTE Turussa (Veli-Matti Ritakallio)

Gender and health impacts of policies extending working life in Western countries. ISCH COST Action IS 1409 (Mikko Niemelä)

KASVATUSTIETEET

Kasvatustieteen tutkimusprojekteja
 (linkin takana)

Vertaileva tutkimus liittyen elinikäiseen oppimiseen yhtenä modernin koulutuspolitiikan lippulaivana

Sosiaaliset verkostot, asiantuntijuus ja oppiminen hajautetussa työympäristössä

ÅBO AKADEMI

The Impact of Information Literacy in the Digital Workplace (Gunilla Widèn)

LIMINARI - Työ ja johtajuus liminaalitilassa (Eija Karsten)

KANSAINVÄLISET TUTKIMUKSET WORK-KONFERENSSIEN YHTEYDESSÄ
 
TCLS on järjestänyt monitieteiset työn ja työelämän tutkimuskonferenssit vuodesta 2013 joka toinen vuosi.
Ks. WORK-konferenssien abstraktikirjat: :
Asiasana:
Tagit: