in English
 
 
Monitieteinen työelämätutkimus - tiede työelämän palveluksessa

Työelämän tutkimus on perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimustietoa voidaan käyttää soveltaen työyhteisöjen, organisaatioiden ja työelämän kehittämiseen ja edistämiseen. Keskus verkottaa kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita asiantuntijuus- ja tutkimusverkostoihin.
 
Suunnittelemme ja koordinoimme monitieteisiä työhön ja työelämään liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita, järjestämme tarvittaessa graduseminaareja ja tuemme väitöskirjojen tekoa. Tutkimukset ja kehittämishankkeet toimivat tiedekuntien yhteydessä tai keskuksessa verkottuneesti, ja ne rakentuvat julkiseen ja ulkoiseen rahoitukseen.
 
Keskuksen koordinaattorina toimii Eija Vuorio (eija.vuorio@utu.fi, +358 40 1620 380), joka toimii yhteyshenkilönä keskuksen asioissa.
 
 
Asiasana: työelämä;tutkimus;
Tagit: