in English
 
 
Verkostot - Työelämän asiantuntijat yhteistyössä
Turun työtieteiden keskuksen työasiantuntijoiden verkosto on toiminut vuodesta 2007 alkaen ja siihen kuuluu laajasti asiantuntijoita eri tieteenaloilta sekä toimialoilta. Verkostoon kuuluu edustajia Turun yliopistosta, Åbo Akademista, Työterveyslaitokselta, valtakunnallisista ministeriöistä, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY), aluehallintoviranomaisen (AVI) työsuojelun vastuualueelta Varsinais-Suomesta, Kelasta sekä työmarkkinajärjestöistä.
 
Järjestämme kansallisia ja kansainvälisiä verkostoitumistilaisuuksia, tutkimusseminaareja sekä muita tilaisuuksia ajankohtaisista ja tärkeistä työelämää koskevista ja siihen liittyvistä aiheista. Aiheina ovat olleet muun muassa työelämän laadun ja tuottavuuden parantaminen, monitieteisyys, yhdenvertaisuus, joustoturva, työrauha, tietotekniikka työelämässä, monikulttuurinen työelämä, uudistuvat alat ja uudet ammatit sekä tulevaisuuden työelämä.

Järjestämme monitieteiset kansainväliset työn ja työelämän tutkimuksen WORK-konferenssit joka toinen vuosi. Konferenssit tarjoavat tutkijoille ja muille asiantuntijoille loistavat mahdollisuudet verkottua sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Konferenssit esittelevät alan uusinta ajankohtaista tutkimustietoa. Konferensseja on järjestetty v. 2013, 2015, 2017 ja seuraava konferenssi WORK2019- Real Work in the Virtual World tullaan järjestämään 14.8.-16.8.2019 Finlandiatalossa ja Kansallismuseossa Helsingissä.
 
 
Yhteyshenkilöt: 
Professori Anne Kovalainen, anne.kovalainen@utu.fi
 
Koordinaattori Eija Vuorio, eija.vuorio@utu.fi, 040 162 0380.
 
 
 
Asiasana:
Tagit: